Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rannikkovesien kalankasvatuksen, kalastuksen ja muun kestävän käytön yhteensovittaminen (COEXIST)

Hanke lyhyesti

Laaja monitieteinen ohjelma, joka analysoi kalankasvatuksen ja kalastuksen sekä muiden rannikkoalueiden käyttäjien vuorovaikutuksia päämääränään näyttää suuntaa erilaisten rannikon toimintojen parempaan integraatioon, kestävyyteen ja synergioihin. 

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja kalanviljelyn kestävä kehitys on riippuvainen pääsystä sopiville rannikkoalueille. Koska alueet voivat olla potentiaalisia myös muulle käytölle kuten suojelu- tai virkistysalueiksi tai tuulivoiman tuotantoon, alueiden käyttöön tarvitaan parempia hallinta- ja suunnittelumenetelmiä. Projektissa selvitetään myös nykyisiä hallinta- ja suunnittelukäytäntöjä ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Hankkeen tarkoituksena on löytää teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia menetelmiä, joilla päästään eri osapuolien ja meren ekosysteemin kannalta kestävään tilanteeseen.

Hankkeessa Suomalaiset partnerit keskittyvät ns. Baltic Case -tapaustutkimukseen, jossa arvioidaan eri kalankasvatusstrategioiden vaikutuksia kalankasvatuselinkeinoon, muihin toimijoihin ja ympäristöön Saaristomerellä. Tapaustutkimuksessa selvitetään nykyisen hajallaan saaristossa olevien kalankasvatuspaikkojen ja keskitetymmän, ulkosaaristoon siirretyn tuotannon eroja. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta soveltaa nettokuormitusjärjestelmää, jossa kalankasvattaja voisi saada lisää kalankasvatusoikeutta sitä vastaan, että merestä poistetaan lisäkuormitusta vastaava määrä ravinteita. Myös ravinteiden kierrättämistä tutkitaan. Tämä tapahtuisi siten, että Itämeren omaa kalaa käytettäisiin rehuraaka-aineena kalankasvatuksessa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.07, päivitetty 16.12.2014 klo 12.22