Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yleisen, mekanistisen planktonin ravintoverkkomallin laatiminen Itämerelle (DHYBRIS)

Hankkeemme päätavoite on rakentaa yksinkertaisten (ymmärrettävien mutta biologisesti realististen) planktisten ravintoverkkomallien ja kehittyneiden tilastomatemaattisten menetelmien avulla toimiva yhteys uusimman tärkeän tutkimustiedon ja mutkikkaiden vesienhoidollisten ulappa-alueiden ekosysteemimallien välille. Itämeressä elää ainutlaatuinen planktonyhteisö, mukaan lukien rihmamaiset sinilevät, jotka hyödyntävät vapaata typpeä muuten typpirajoitteisessa kasviplanktonyhteisössä. Rehevöitymisen mallintaminen erilaisissa ravinnekuormitustilanteissa edellyttää planktisen ekosysteemin ravinnevoiden huolellista tarkastelua. Planktonyhteisön ravinnerajoitteisuutta säätelevät tekijät ovat erityisen mielenkiinnon kohteena, ja tutkimme näitä sekä kokeellisin että teoreettisin menetelmin. Hankkeemme tulokset edistävät Itämeren suojelussa hyödynnettävien ekosysteemimallien tieteellistä pohjaa ja ennustuskykyä ja näin myös esimerkiksi loppukesän myrkyllisten sinileväkukintojen torjuntaa.

Julkaistu 22.4.2013 klo 16.09, päivitetty 30.10.2019 klo 16.25