Kestävän vedenkäytön EDUWATER-kouluhanke

EDUWATER-hanke kuuluu Suomen ja Venäjän väliseen Karelia CBC -kehityshankkeisiin, jotka ovat osa rajat ylittävää ENI CBC -yhteistyöohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. SYKE on yksi hankkeeseen osallistuvista yhteistyötahoista. Hanketta vetää ruotsalais-karjalalainen liiketoiminta- ja tiedotuskeskus Svensk-Karelsk business- och informationscentrum (SKBIC).

Tavoitteet

EDUWATER-hankkeen tavoitteena on on lisätä paikallisten asukkaiden tietämystä kestävän vedenkäytön käytännöistä. Tähän pyritään järjestämällä vedenhuolto-opetusta kouluihin ja esikouluihin. Hanke tukee käytännön opetusta konkreettisilla esimerkeillä ja tiedoilla: miten käsitellä vettä oikeaoppisesti kotona, ja miten jätevedet vaikuttavat paikallisiin vesistöihin.

 • Kouluissa kestävää vedenkäyttöä voidaan opettaa konkreettisin keinoin.
 • Koulut ja opettajat ovat opetuksen avaintekijöitä: oppilaat vievät tietoa ja taitoja myös kotien arkeen.
 • EDUWATER–hanke tukee käytännön opetusta konkreettisilla esimerkeillä ja tiedoilla: miten käsitellä vettä oikeaoppisesti kotona, ja miten jätevedet vaikuttavat paikallisiin vesistöihin?
 • Hanke käynnistää ensin kestävän vedenkäytön opetuksen Petroskoissa, Joensuussa ja Kiteellä.
 • Hankkeessa kehitettäviä toimintamalleja pyritään levittämään jatkossa koko Karjalaan ja muualle Suomeen -- ehkä laajemmallekin

Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkostoja: opettajien, yritysten vedenkäsittelyn asiantuntijoiden ja paikallisten vesitutkimuksen ja -koulutuksen asiantuntijoiden välille.

Toiminta Suomessa

 • Suomen osalta hankkeessa järjestetään opettajille kaksi työpajaa: ensimmäinen syksyllä 2019 ja toinen syksyllä 2020. Toiseen työpajaan sisältyy myös vierailu maastossa.
 • Kolmipäiväinen tutustumiskäynti Pietariin, jolloin tutustutaan mm. vesilaitoksen tiedotus- ja ympäristökeskukseen
 • Yksipäiväinen tutustumiskäynti Helsinkiin, jonka aikana tutustutaan vesialan ja ympäristöopetuksen kohteisiin.
 • Kehitetään uutta oppimateriaalia.

Toiminta Venäjällä

 • Petroskohin perustetaan vesitietokeskus, kehitetään ja käynnistetään vesitietotunteja kouluissa
 • Vesitunnit käyttöön opetussuunnitelmissa kouluissa ja päiväkodeissa.
 • Petroskoin opettajille järjestetään tutustumismatkat Ruotsiin, Suomeen ja Pietariin sekä seminaareja ja työpajoja.

 

Euroopan unionin, Suomen ja Venäjän rahoittama hanke.

 

Julkaistu 16.8.2019 klo 16.03, päivitetty 6.7.2022 klo 13.37

Kohderyhmä: