Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakennusten energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen EKOREM-tok laskentajärjestelmän integrointi karttapohjaiseen elinympäristön tietopalveluun Liiteriin (EKOREM-tok Liiteriin)

Hankkeen tavoitteena on kytkeä Suomen ympäristökeskuksessa tuotettu rakennusten energiankulutuksen ja päästöjen laskentajärjestelmä (EKOREM-tok) ympäristöhallinnon karttapohjaiseen Liiteri-palveluun siten, että loppukäyttäjä voi tehdä kartta- ja taulukkomuotoisia energiankulutuksen ja päästöjen tarkasteluja haluamiltaan alueilta Suomessa.

Palvelun loppukäyttäjiä ovat mm. ympäristöhallinnon, ARAn ja kuntien asiantuntijat sekä tavalliset rakennusten energiankäytöstä ja päästöistä kiinnostuneet kansalaiset. Työssä käytetään EKOREM-tok laskentajärjestelmää, joka on kytketty rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tietokantatauluihin. Hankkeen tuotoksena energia- ja päästötiedot ovat helposti saatavilla kartta- ja tilastomuotoisena ja yhdistettävissä pysyvään rakennustunnukseen sekä muihin rakennuksen ominaisuustietoihin.

Hanke laajentaa rakennuskannan laskentamallin käyttömahdollisuuksia vastaamaan nykyisiin ja lähitulevaisuuden arviointitarpeisiin. Lisäksi palvelu mahdollistaa yhteistyön päätöksentekijöiden ja energia-alan palveluyritysten kanssa mm. alueellisissa tarkasteluissa. Palvelun avulla voidaan helpommin kohdistaa energiatehokkuuspalveluita ja -toimia suurimman säästöpotentiaalin kohteisiin.

 

Lisätietoa:

Erikoistutkija Maija Mattinen-Yuryev, Suomen ympäristökeskus,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Anu Kotilainen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

Julkaistu 25.1.2017 klo 16.25, päivitetty 6.5.2019 klo 20.16