Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta FOKEMA

Fokema-hankkeen tavoitteena on kuvata liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kierto vesistöympäristössä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään DOC:n hajoamisen (sekä biologisen että valokemiallisen hajoamisen) kuvauksia.

Työkaluna on 1D MyLake-mallin sovellus Lammin Pääjärvelle johon on kehitetty moduulit mikrobien aiheuttamalle DOC:n hajoamiselle sekä valokemialliselle mineralisaatiolle.

Simulaatio on tehty vuosille 1995-2006 ja tulokset osoittavat että Fokema-MyLake malliyhdistelmä pystyy laskemaan DOC:n määrän Pääjärvessä kohtuullisesti verrattuna Lammin biologisella asemalla kerättyihin havaintoihin.

Julkaistu 25.4.2013 klo 13.19, päivitetty 14.11.2014 klo 13.00