Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan - GISBLOOM

ajankohtaista

Kiitosta Euroopan komissiolta

GisBloom-hanke on valittu yhdeksi parhaimmista LIFE Environment -hankkeista. Tutustu hankkeen kuvaukseen tammikuussa 2016 valmistuneessa julkaisussa:

Tuorein artikkeli hankkeesta v. 2016

Kotijärvi terveeksi -video GisBloom-hankkeen tuloksista julkaistiin syyskuussa 2013.

 

Hankkeen tavoitteet

GisBloom-hankkeen tavoitteena on vesien tilan paraneminen ja leväkukinnan vähentyminen sekä kansalaisten ja järjestöjen osallistuminen vesien tilan seurantaan ja rehevöitymisen kustannustehokkaaseen torjuntaan.

Tulokset

Hankkeen tulokset julkaistaan vuorovaikutteisena karttapohjaisena arviointivälineenä internetissä. Sen avulla kansalaiset, yhteisöt ja verkostot voivat seurata ja ennustaa leväkukinnan muutosta sekä etsiä kustannustehokkaimpia tapoja vähentää ravinnekuormitusta. Tavoitteena on mahdollistaa myös omien havaintojen lisääminen palveluun. Lisäksi palvelussa voi esim. vertailla erilaisten maankäyttömuotojen ja ravinnekuormituksen vaikutusta kukintaan.

Järviwiki ja Vesinetti

  • Järviwiki – Suomen järvien oma verkkopalvelu
    Järviwiki on kaikille avoin Suomen järvien yhteisöllinen verkkopalvelu, jossa voi tarkastella järvistä kerättyä tietoa ja tallentaa omia havaintoja. Järviwikiä kehitetään edelleen GisBloom-hankkeessa tuotettavien karttapalvelujen kanssa
  • Vesinetti (www.vesinetti.fi)
    Vesinetti on järviä, jokia ja rannikkoalueita koskevan seuranta- ja tutkimustiedon vaihtopaikka viranomaisten ja vesienhoidon toimintaverkostojen välillä. Siihen tallennetuista tiedoista voi luoda html-muotoisia sivuja, joiden linkin voi jakaa eteenpäin, ja näin aiheeseen perehtyvät maallikotkin voivat käyttää sitä. 

Yhteistyö

Hanke perustuu laajaan yhteistyöhön. Yhteistyöryhmässä on yli 70 tutkijaa ja asiantuntijaa. Alusta lähtien hankkeessa on mukana myös paikallisia toimijoita esim. vesiensuojeluyhdistyksiä pilottialueilta. Pilotoinnin yhteydessä yhteistyötä tehdään lisäksi muutamien vesienhoitohankkeiden kanssa.

Hankkeen eteneminen

Hanke etenee tutkimus- ja seurantatiedon kokoamisesta ja analysoimisesta arviointivälineisiin, jotka tuotetaan mallintamisen avulla. Uusia välineitä testataan ja kehitetään useilla pilottialueella ja muutamassa vesienhoitohankkeessa.

             Tiedotteita:

  •  (27.9.2013)
  •  (1.10.2012)
  •  (22.3.2011)                                                  

             Esityksiä tiedotustilaisuuksissa:

             Seminaariesitelmiä:

 Esitteitä ja esittelytauluja:

            Raportteja ja traileri:

             Hankkeessa kehitettyjä opetuspaketteja ym.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Olli Malve, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimusinsinööri Pia Rotko, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Järviwiki:

Verkkotoimittaja Matti Lindholm, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vesinetti:

Tutkija Niina Kotamäki, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Myyntijohtaja Jorma Haikonen, Oy Arbonaut Ltd
etunimi.sukunimi@arbonaut.com

  Projekti saa rahoitusta mm. Life+-ohjelmasta
Life09 ENV/FI/000569

 

Julkaistu 26.1.2016 klo 14.03, päivitetty 24.7.2023 klo 16.13

Kohderyhmä: