Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio

3D-tulostimien odotetaan mullistavan maailman samaan tapaan kuin kaupungistumisen tai internetin. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D-tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa ja sillä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio – projekti on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Turun ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Arcadan yhteinen projekti, jossa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D-tulostusmateriaalina ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia lähtien yritysten tarpeista. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.  Projektissa valmistetaan ja tutkitaan yhteistyössä yritysten kanssa kierrätysmuovista valmistettuja tulostusprototyyppejä sekä tutkitaan jauhemuotoisten kierrätettyjen 3D-tulostinmuovien regenerointia sekä jauhemaisten kierrätysmuovien hyödyntämistä. Projektissa kehitetään teollisen muovijätemateriaalin hyödyntämiseen uusia menetelmiä, teknologioita, tuotteita ja liiketoimintamalleja.  

Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on arvioida 3D‐tulostukseen pohjautuvan toimintamallin ja kierrätysmuovin käytön ympäristöhyötyjä järjestelmätasolla. Keskitetyn ja hajautetun toimintamallin kestävyysvertailun avulla nostetaan esiin ne ketjun osatekijät, joista ympäristövaikutukset pääosin muodostuvat. Näin tuotetun tiedon avulla voidaan pyrkiä kehittämään liiketoimintaa ympäristövaikutukset minimoiden.

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

SYKE 143x77
EU 97x100
VipuvoimaaEU111x78
tekes117x40
TAMK 135x75
Arcada 152x36
 
Julkaistu 6.4.2016 klo 10.00, päivitetty 6.5.2019 klo 20.21