Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertotaloudesta (KIVIKI)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

KIVIKI-logo

Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertotaloudesta -hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen käsitys kiertotalouden mahdollisuuksista Suomessa ja keinoista, joilla kiertotaloutta parhaiten edistetään. Kiertotaloudella tarkoitetaan uudenlaista resurssiviisasta talousmallia, jossa luodaan taloudellista lisäarvoa ja vähennetään ympäristökuormitusta säilyttämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään samalla kun luonnonvarojen hukka minimoidaan.Tutkimushanke määritti rajatun joukon kiertotaloustoimenpiteitä, joiden perusteella Suomen bruttokansatuote kasvaa 1,7 miljardia euroa ja luo Suomeen 5000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Samalla kansantaloutemme kulutusperäiset kasvihuonepäästöt (-2,6 %) ja raaka-aineiden kulutus (-0,6 %) vähenevät. Toimenpidekokonaisuus kattoi vain rajatun osan kiertotalouden mahdollisuuksista ja kiertotalouden myönteisten vaikutusten kokonaispotentiaali on Suomelle yllä esitettyjä arvioita selvästi suurempi.

Kiertotalouden toteutuminen vaatii uudenlaista tuotesuunnittelua, tutkimusta ja kokeilutoimintaa. Lisäksi tarvitaan innovaatioita ja liiketoimintamalleja, jotka pystyvät vastaamaan kiertotaloutta tukevaan kysyntään ja synnyttämään uudenlaisia ratkaisuja kiertotalouden toteuttamiseen. Muutoksen vauhdittamiseen tarvitaan myös oikein kohdennettuja politiikkatoimia.

Kiertotalouden ohjauskeinot ja liiketoimintamallit
© SYKE                                                    Kuva täysikokoisena

 

Lisätietoa

Jyri Seppälä
Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunumi@ymparisto.fi
+358 295 251 629

Julkaistu 10.9.2015 klo 13.06, päivitetty 30.5.2016 klo 13.30