Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)

Kokeilukulttuuri
Klikkaa kuva suuremmaksi

Kokeilujen ja kokeilevan kulttuurin edistäminen on Sipilän hallitusohjelman (2015) keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua.  Kokeilukulttuuri on jalkautunut suomalaisiin kuntiin ja julkishallintoon, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Kokeilukulttuuri on laajasti omaksuttu Suomessa, mutta sen oppeja ei ole kattavasti koottu. Siksi on tärkeää koota kokeilujen ja kokeilukulttuurin anti ja opit, ja laatia suosituksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja sen hyödyntämiseksi.

Hanke on tuottanut kokonaisvaltaisen arvioinnin suomalaisen kokeilukulttuurin nykytilasta ja arvioinut hallituksen ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” -kärkihankkeen sekä hallituksen strategisten kokeilujen merkitystä ja vaikutuksia siihen. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa hyvin perusteltu ehdotus kokeilukulttuurin edistymisen seurannan systemaattisesta toimintamallista ja arviointikehikosta sekä laatia suosituksia kokeilukulttuurin jatkotoimenpiteistä seuraavalla hallituskaudella.

Hankkeen tutkimuskysymykset olivat:

  • Onko tieto ja ymmärrys lisääntynyt siitä, miten kokeiluista voidaan oppia ja millainen kokeilu soveltuu mihinkin tarkoitukseen?
  • Mikä on ollut Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri -kärkihankkeen merkitys kokeilukulttuurin muutokselle tähän mennessä?
  • Mikä on hallituksen strategisten kokeilujen merkitys yhteiskuntapolitiikan ja toimintakulttuurin uudistamisessa?
  • Minkälainen voisi olla pysyvä ja systemaattinen toimintamalli ja arviointikehikko kokeilukulttuurin edistymisen seuraamiselle?
  • Millaista kokeilukulttuuria kannattaisi jatkaa ja miten? Mitä seuraavan hallituksen kannattaisi tehdä kokeilukulttuurin saralla?
Julkaistu 1.3.2018 klo 11.29, päivitetty 7.7.2020 klo 9.43