Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtakunnallinen sinileväseuranta

Aihe ja tavoitteet

Valtakunnallinen sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden leväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta Suomen eri vesistöissä. Seuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen kesken.

Leväseurantaan kuuluu sisävesillä noin 240 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata. Lisäksi rannikolla on muutamia havaintopaikkoja pääasiassa Varsinais- ja Kaakkois-Suomen alueilla. Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa mm. satelliittikuvista, Rajavartiolaitokselta sekä risteily- ja kauppalaivoilta, joihin on asennettu Algaline-mittauslaitteisto.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita.

Järvien havaintopaikat on valittu yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa, ja mukana on kooltaan, rehevyydeltään ja leväesiintymiltään erilaisia vesiä.

Havainnointi hoidetaan pääasiassa virkatyönä (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristöviranomaiset, terveystarkastajat, ympäristösuojelusihteerit, vesilaitosten henkilöstö). Mukana on myös kylä- ja järvitoimikuntia, vesiensuojeluyhdistyksiä, kauppalaivoja, Rajavartiolaitos sekä yksityisiä ihmisiä.

Järvillä silmämääräinen havainnointi tapahtuu aina samassa paikassa kerran viikossa. Levärunsaus arvioidaan asteikolla:

 • Ei sinilevää (0)
  Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
 • Hieman sinilevää (1)
  Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
 • Runsaasti sinilevää (2)
  Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
 • Erittäin runsaasti sinilevää (3)
  Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Massaesiintymän aiheuttava laji(t) selvitetään kvalitatiivisesti mikroskopoimalla.

Tulokset

Tulokset esitetään reaaliaikaisesti Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-Meriwikissä. Kansalaiset voivat tehdä omia havaintoja Järvi-Meriwikiin havaintolähetti sovelluksen avulla, ja niitäkin hyödynnetään sinilevätilanteen arvioinnissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat oman alueensa paikallisesta tiedottamisesta

Kesto

Havainnointi aloitettiin kesällä 1998 ja jatkuu. Leväesiintymien havainnointi aloitetaan kesäkuun alussa ja sitä jatketaan syyskuun loppuun. Tiedote laaditaan viikoittain kesä-elokuussa ja syyskuussa tarvittaessa.

Julkaisut

Tutkijat ja yhteystiedot

 • FT Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja

 • FT Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sivun alkuun

Julkaistu 18.4.2013 klo 15.37, päivitetty 4.11.2019 klo 12.06