Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa (Life EconomisE)

Hankkeen ("Value for money: unlocking the investment potential for resilient low-carbon Finnish building stock", LIFE EconomisE) tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelpoisuutta, mikä samalla nostaa kiinteistöjen arvoa ja säästää ylläpitokuluja. Hankkeen toimenpiteet edistävät EU:n vuosille 2020 ja 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, ja ne huomioivat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet pitää maapallon lämpötilan nousu 1,5–2 asteessa.

Hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä institutionaalisten sijoittajien, cleantech-yritysten, kaupunkien ja kuntien kanssa. Hankkeessa rakennusten parissa työskentelevät tahot saatetaan yhteen, ja heille tarjotaan koulutusta sekä asiantuntemusta toteuttaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Suomalaisten sijoittajien kanssa tehtävä työ tähtää sijoitussalkkujen läpivalaisuun ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen suhteen.

Rakennuksilla on merkittävä rooli EU:n pyrkimyksissä hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastopaneelin (2014) mukaan parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja toteuttamalla vähähiilisiä ratkaisuja uudisrakennuksissa voidaan energiankulutusta vähentää 45–52 % vuoteen 2050 mennessä. Nykyisten rakennusten energiakorjaukset ovat tärkeitä, sillä arvioiden mukaan 70 % tämänhetkisestä rakennuskannasta on olemassa vielä vuonna 2050. Rakennusten pitkä elinkaari tarkoittaa sitä, että Pariisin ilmastosopimuksen mukainen rakentaminen on tärkeää juuri nyt.

Hankkeen toteuttavat WWF, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. WWF keskittyy hankkeessa suomalaisiin institutionaalisiin sijoittajiin, jotka hallinnoivat suurta kiinteistökantaa. WWF pureutuu myös uusien ja entistä parempien energiatehokkuuspalveluiden ja -ratkaisujen luomiseen ja kehittämiseen. SYKE auttaa kuntia esimerkiksi katselmoinneissa, tarjouspyynnöissä, laskelmissa tai tukien hakemisessa sekä kartoittaa kunnissa tehtyjä hyviä käytäntöjä ja levittää niitä toisiin kuntiin. Sykli tarjoaa koulutusta muun muassa elinkaarikustannuksiin ja energiatehokkuuteen liittyen kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Hanke rahoitetaan osin LIFE Climate Governance and Information programme -tuella. 

Hankkeen tavoitteet

Vuoteen 2020 mennessä:

  • suomalaisen rakennuskannan vähähiilisyys ja ilmastokelpoisuus on parantunut projektin koordinoiman monitahoisen toiminnan avulla.
  • 75 % institutionaalisista sijoittajista on siirtänyt omia kiinteistöomistuksiaan vähähiilisiin ratkaisuihin
  • päättäjät ja virkamiehet tekevät päätöksiä elinkaariajatteluun perustuen ja ottavat huomioon parhaat ratkaisut energiatehokkuuden ja ilmastokelpoisuuden kehittämisessä.

Lisätietoja:

  • Kehitysinsinööri Jarmo Linjama,  Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Projektikoordinaattori Kata Kreft-Burman, WWF, +358 (0) 50 520 8918, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Life Economise

 

 

Julkaistu 14.11.2017 klo 17.04, päivitetty 15.6.2018 klo 10.28