Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Taustaselvitys rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen valmistelemiseksi (MASA)

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/masa

Ympäristö- ja jätepolitiikan yleiset tavoitteet ohjaavat luonnonvarojen ja muiden materiaalien kestävään käyttöön sekä resurssitehokkuuden parantamiseen (kiertotalous). Rakentamistoiminnassa syntyy vuosittain jopa kymmeniä miljoonia tonneja ylijäämäainesta, erityisesti maa-ainesta, jonka hyödyntämisastetta lisäämällä resurssitehokkuutta voitaisiin parantaa ja toiminnan kokonaisympäristövaikutuksia vähentää.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tarvittava sisältö ja perustelut rakentamisessa syntyvien maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan valtioneuvoston asetuksen antamiseksi. Asetuksen tavoitteena on edistää rakentamisen ylijäämäainesten tarkoituksenmukaista ja turvallista hyödyntämistä määritellyissä maarakennuskohteissa.

Hanke koskee ensisijaisesti rakentamisessa syntyviä, jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia. Hankkeessa tarkastellaan maa-ainesten hyödyntämistä erikseen määriteltävissä maa-rakennuskohteissa. Tarkastelu kattaa maa-aineksen hyödyntämisen sellaisenaan, muunnettuna (esim. stabilointi tietyillä sideaineilla) tai osana muuta rakennetta.

Taustaselvityksessä määritellään edellytykset, joiden täyttyessä maa-ainesjätteiden ja mahdollisten sideaineiden käyttöön esitetyissä maarakennuskohteissa ei tarvittaisi ympäristölupaa. Taustaselvitystä täydennetään tarvittaessa määriteltyjä käyttökohteita koskevilla teknisillä ohjeilla ja mallisuunnitelmilla.
 

Lisätietoja

Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 15.9.2015 klo 10.48, päivitetty 1.12.2020 klo 13.07