Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO)

Uusi esite on ilmestynyt

Hoida ja kunnosta lähipuroasi
Kunnostamisen eri vaiheet tutuksi kaikille kiinnostuneille.

Hankkeen loppuseminaari

VYYHTI-, METSÄPURO- ja PERKAUS-hankkeiden yhteinen loppuseminaari VESISTÖT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ järjestettiin marraskuussa 2014.

Seminaarin esitykset (ProAgria Oulu)

Tausta

Hiekoittunut Purnunoja Taivalkoskella.JPG
Hiekoittunut Purnunoja © Pinja Kasvio

Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat Koillismaalla inventoineet noin 500 metsäpuroa, joista kokonaan luonnontilaisia on vain muutama prosentti. Pääasiassa metsätaloustoimet ovat muuttaneet osittain tai kokonaan noin 75 % purojen kokonaispituudesta. Metsäpurojen tilan parantamiseksi on kehitetty menetelmiä aiemminkin (esim. Purokunnostusopas, Käsikirja metsäpurojen kunnostajille), mutta edelleen tarvitaan laaja-alaisia kehittämishankkeita, jotta mm. vesienhoitosuunnitelmissa asetetut tavoitteet metsäpurojen osalta voidaan saavuttaa.

Tavoitteet

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO) -hankkeen tavoitteena on soveltaa purokunnostuksen valuma-aluelähtöistä toimintamallia metsäojituksista kärsineillä taimenpuroilla Pohjois-Suomen alueella sekä kehittää uusia ennallistamis- ja kunnostusmenetelmiä metsätalousalueiden purovesistöjen tilan parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on arvioida purojen ennallistamisen ekologisia vaikutuksia, tehostaa käytännön hankkeiden kautta viranomaisten ja muiden purokunnostustoimijoiden välistä yhteistyötä alueella, sekä arvottaa metsäpurojen kunnostukseen liittyviä hyötyjä ympäristötaloustieteen menetelmien mm. maksuhalukkuuskyselyn avulla.

Hanke ajoittuu vuosille 2012–14 ja se on jatkoa SYKEn aikaisemmille purokunnostuksen yhteistyöhankkeille (PERU, PURO ja PURO II).

Lisätietoja

Tutkija Kati Häkkilä, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Liisa Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erätaloussuunnittelija Pirkko-Liisa Luhta, Metsähallitus,
etunimi.sukunimi@metsa.fi

Julkaistu 29.4.2013 klo 8.22, päivitetty 16.12.2014 klo 13.51