Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)

Tavoitteet

Maankäytön tai yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuudella tarkoitetaan käytäntöä, jossa enemmän kuin yhdentyyppistä toimintaa kuten asumista, työpaikkoja tai palveluita osoitetaan samaan rakennukseen, rakennusryhmiin tai tietylle alueelle. MIKSERI-hankkeen tavoitteena on kehittää maankäytön sekoittuneisuutta kuvaavia mittaristoja, jota voidaan hyödyntää jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudosten kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun. Hanketta rahoittavat MAL-verkosto ja ympäristöministeriö, ja sen ensimmäisessä vaiheessa mukana on neljä kohdekaupunkiseutua: Joensuu, Lappeenranta, Tampereen seutu ja Kuopio.

Tutkimuksen vaiheet

Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan taustoitus erilaisista sekoittuneisuuden analysoinnin menetelmistä ja mittareista kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Menetelmäkatsauksen perusteella kehitetään mittareita kaupunkiseututasoisen sekoittuneisuuden paikkatietopohjaiseen laskentaan. Mittareiden kehittämisen jälkeen työssä toteutetaan tarkempi toiminnallisen sekoittuneisuuden muutoksiin ja tulevaisuuteen pureutuva tarkastelu yhdessä hankkeen kohdekaupunkien ja kaupunkiseutujen kanssa. Työssä tutkitaan mm. toiminnallisen sekoittuneisuuden tavoitteita, toteutumista ja kehitystrendejä kaupunkiseuduilla. 

Tulokset

Hankkeen tuloksista koostetaan raportti, johon kootaan analyysien tulokset ja menetelmä sekä erityyppisten alueiden kehittämissuositukset. Hankkeen tulokset tukevat maankäytön, toimintojen ja liikenteen kokonaisvaltaista suunnittelua.

 

Seminaarit ja työpajat

MIKSERI-hankkeen loppuseminaari tiistaina 9.11.2021 klo 9-12.

Tilaisuus järjestetään hybridinä etäyhteyksin ja paikan päällä Helsingissä Mariankatu 9:ssä.

Mitä on maankäytön sekoittuneisuus ja miten sitä voisi mitata kaupunkiseuduilla? MIKSERIn loppuseminaari tarjoaa uusia näkökulmia ja mittareita toimintojen monipuolisuuden mittaamiseen jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudoksissa. 

Ilmoittaudu mukaan perjantaihin 5.11. mennessä. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Seminaarin ohjelma:

9.00           Aamukahvit/ teet

9.30           Tervetulosanat

                  Tilaisuuden pj Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

                  Hankkeen ohjausryhmän edustajan puheenvuoro

9.40           Sekoittuneen yhdyskuntarakenteen mittaaminen ja tunnistaminen - Mikseri hankkeen tuloksia ja johtopäätöksiä, Ville Helminen, Maija Tiitu, Elina Nyberg, Vuokko Heikinheimo, Antti Rehunen, SYKE

10.30          Tauko

10.45          Kaupunkikudokset sekoittuneisuusanalyysin työvälineenä

                    Leo Kosonen, kaupunkikudostutkija

11.10           Sekoittuneen kaupunkirakenteen kysymykset kaupungeissa

                    Joensuun, Kuopiona ja Lappeenrannan kaupunkien sekä Tampereen kaupunkiseudun                                                kommenttipuheenvuorot

                    Keskustelu

11.50           Lopetussanat, ympäristöministeriö

12.00           Tilaisuus päättyy

 

MIKSERI-hankkeen työpaja: Lähiympäristöjen sekoittuneisuus Tampereen seudulla, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa 12.4.2021 klo 12-15

Lisätietoja

Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Ville Helminen
Puh.+358 295 251 166
Sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

MAL-verkoston vastuutaho, erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen
Puh. 040 195 2852
Sp. etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

 

 

Julkaistu 27.11.2020 klo 15.53, päivitetty 14.10.2021 klo 11.00