Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskien minimointi kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC)

MIMIC-hankkeen (Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety and security strategies) tavoitteena on yhdistää kasvavat liikennemäärät, tekninen riskianalyysi (karilleajo- ja yhteentörmäystodennäköisyys, ml. inhimillinen tekijä), sekä mahdollisen onnettomuuden ympäristövaikutukset kokonaisvaltaiseksi riski- ja päätösanalyysityökaluksi, jonka avulla voidaan tarkastella merenkulun, ja erityisesti öljykuljetusten riskienhallintakeinoja niin alan yritysten kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tällainen malli on ainutlaatuinen maailmassa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 583, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.3.2013 klo 11.26, päivitetty 13.10.2014 klo 11.12