MONIPAIKKAINEN SOTE? Monipaikkainen elämäntapa ja maaseudun sote-palveluiden järjestäminen

Maaseudun monipaikkainen asuminen ja ajanvietto lisääntyvät esimerkiksi vapaa-ajan asuminen, matkailun ja kausityön myötä. Monipaikkaisten käyttäjien palvelutarpeista sekä palvelujen käytön mahdollisuuksista ja esteistä ei kuitenkaan tiedetä kovin paljon. Sote-palvelujen järjestäminen muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä, ja valinnanvapaus mahdollistaa palvelujen tuottajan valinnan aiempaa vapaammin. Monipaikkaisuudella on laajuutensa takia merkittäviä vaikutuksia paitsi palveluiden kysyntään myös kansanterveyteen.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää monipaikkaisuuden vaikutuksia sote-palvelujen kysyntään ja palvelujen järjestämiseen maaseudulla. Päätavoite jakaantuu viiteen osatavoitteeseen, joihin liittyvät seuraavat tutkimuskysymykset:

  1. Miten monipaikkaisuus ilmenee ja on kehittymässä maaseudulla?
  2. Miten monipaikkaisuus vaikuttaa sote-palveluiden kysyntään?
  3. Miten sote-palvelujen saatavuus vaikuttaa monipaikkaisen elämän valintoihin?
  4. Kuinka sote-palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää monipaikkaisille käyttäjille?
  5. Miten monipaikkaisuutta voidaan hyödyntää mahdollisuutena sote-palveluissa maaseudulla?

Maaseudun erilaista monipaikkaisuutta tarkastellaan aikaisempien tutkimusten ja selvitysten sekä rekisteri- ja paikkatietojen perusteella. Monipaikkaisuuden vaikutuksia sote-palvelujen kysyntään ja tarjontaan selvitetään kyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään sote- ja maakuntauudistuksesta tuotettuja tietoja ja selvitysaineistoja sekä palveluverkkoa kuvaavia tietoja. Keskeisillä kohdealueilla järjestetään työpajoja, jotka tuovat yhteen palvelunjärjestäjät ja monipaikkaiset asukkaat keskustelemaan maaseudun monipaikkaisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista sote-sektorilla.

Videokooste hankkeen keskeisistä tuloksista

 

Hankkeen tulokset ja julkaisut

Monipaikkainen sote? Kattava diasarja hankkeen tuloksista

Hankkeen policy brief: Miten huomioida monipaikkainen elämä teveyspalvelujen järjestämisessä? THL, Päätösten tueksi 1/2020. 

Katsauksia ja artikkeleita:

Blogi-tekstejä:

Lisätietoja hankkeesta:

Kati Pitkänen, erikoistutkija, +358 295 251 101, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.4.2018 klo 10.19, päivitetty 3.3.2020 klo 18.01