Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)

Hanke lyhyesti

Osahankkeen tavoitteena on kerätä tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seikoista ja arvioida kerätyn aineiston avulla potentiaalisia muutoksia ravinnekuormituksessa sekä tuottaa aineistoa muille MYTVAS3-osahankkeille.

Seuranta noudattaa kahdella ensimmäisellä ympäristötukikaudella toteutettua seurantaa ja tutkimusta jatketaan osittain samoilla tutkimusalueilla.

Tiedonkeruu toteutetaan ohjelmakauden aikana kerran, talvella 2010/2011 toteutettavalla tilahaastattelukierroksella, jolloin kerätään tilakohtaisia ja lohkokohtaisia viljelytoimenpide- ym. seurannan kannalta oleellisia tietoja vuosilta 2008-2010.

Tilahaastattelut kattavat kolme tutkimusaluetta: Yläneenjoki, Lepsämänjoki ja Lestijoki.

Lisätietoja

Erikoistutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.03, päivitetty 16.12.2014 klo 15.28