Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin (NABCEA)

Riku Lumiaro 556
Kuva: Riku Lumiaro

 

Mustan hiilen on arvioitu olevan toiseksi vaikuttavin ilmastoa lämmittävä tekijä hiilidioksidin jälkeen. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten arktisella alueella kasvava taloudellinen toiminta vaikuttaa mustan hiilen päästöihin ja siten arktisen alueen ilmastoon.

Hankkeen päämäärät ovat 1) kvantifioida tärkeimpien mustan hiilen lähteiden, kuten öljynporaukseen liittyvän soihdutuksen, laivaliikenteen ja puunpolton osuus arktisen alueen ilmassa ja lumipeitteessä nykyaikana olevasta sekä lähimenneisyydessä pohjasedimentteihin ja jäätiköihin kertyneestä mustasta hiilestä, 2) kvantifioida kuinka em lähteistä peräisin oleva musta hiili vaikuttaa ilmastoon ollessaan ilmakehässä ja lumessa ja 3) arvioida, kuinka ilmastovaikutukset kehittyvät seuravien 50 vuoden kuluessa. Hankkeesta saatavan tiedon tulisi aktiivisesti vaikuttaa Arktisessa Neuvostossa käytäviin neuvotteluihin, joissa käsitellään sitä, miten arktisen alueen taloutta kehitetään vaarantamatta alueen roolia maapallon ilmaston jäähdyttäjänä. SYKE vastuulla on arktisten alueiden päästölähteiden spatiaalisten ja ajallisten vaihteluiden mallintaminen.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä

 

Akatemia 170 pix suomi
IL-logo
 
 
uef 170
HY logo 187
 

 

Julkaistu 12.10.2016 klo 11.15, päivitetty 11.12.2020 klo 9.12