Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/oktopus

Tutkimushanke liittyy Mikkelin Setrinmäen kreosootilla pilaantuneen pohjaveden riskinarviointiin ja -hallintaan. Mikkelin entisen kreosoottikyllästämön alueelta on kulkeutunut mm. PAH yhdisteitä vedenhankinnan kannalta tärkeän Pursialan pohjavesialueen pohjaveteen. Kohteessa tehtyjen tutkimusten, pohjavesimallinnuksen ja riskinarvioinnin perusteella merkityksellisimmän riskin ympäristön ja vedenhankinnan kannalta aiheuttavat tunnistetuista kreosoottiperäisistä PAH-yhdisteistä asenafteeni, fenantreeni ja naftaleeni.

PAH-yhdisteiden osittaisen hapettumisen tuloksena syntyy ns. oksi-PAHeja, jotka ovat vesiliukoisempia ja siten helpommin pohjaveden virtauksen mukana kulkeutuvia. Näiden aineiden kulkeutumisriskiä pohjaveden virtauksen mukana Mikkelin kaupungin vedenottamolle ja/tai pintaveteen (mm. Kaihunlahti) ei ole kyetty arvioimaan kohteessa, sillä tietopohja riskinarvioinnin tekemiseksi on puutteellinen.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa oksi-PAH-yhdisteiden muodostumisesta ja kohtalosta riskinarvioinnin ja riskien hallintaan (esim. pintaveden lisäimeyttäminen) liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Hankkeessa tuotettu tutkimustieto on suoraan hyödynnettävissä em. tarkoituksiin ja esimerkiksi olemassa olevaa virtausmallia voidaan päivittää tietojen perusteella ja arvioida siten oksi-PAH-yhdisteiden kulkeutumista muodostumassa.

 

Lisätietoja

Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 21.9.2015 klo 10.20, päivitetty 1.12.2020 klo 13.21