Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategia (PISARA)

Ympäristöministeriö on käynnistänyt valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategian eli PISARA -strategian laatimistyön. Strategiatyön tavoitteena on laatia kansallinen näkemys siitä, miten pilaantuneiden alueiden hallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kustannustehokkaasti ja kestävästi ottaen huomioon ympäristön- ja terveydensuojelu parhaalla mahdollisella tavalla.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategia tulee sisältämään varsinaisen strategia-asiakirjan lisäksi myös valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä valtion jätehuoltotyöjärjestelmän uudistamista koskevan ehdotuksen. Strategia-asiakirja liitteineen julkaistaan elokuussa 2015 ympäristöministeriön julkaisuna.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategian laatimiseksi ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Öljysuojarahasto. Työryhmän puheenjohtajana toimii Anna-Maija Pajukallio ympäristöministeriöstä ja sen toimikausi on 15.10.2014–31.8.2015. Työryhmän apuna toimii pilaantuneiden alueiden toimintamalliryhmä, jossa on asiantuntijoita ELY-keskuksista, Suomen ympäristökeskuksesta ja ympäristöministeriöstä. Strategian valmistelu- ja kirjoitustyöstä on päävastuussa työryhmän sihteeristö, joka on Suomen ympäristökeskuksesta. Strategiaa valmistellaan vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

 

Lisätietoja

  • Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Sarianne Tikkanen, Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 19.11.2014 klo 13.02, päivitetty 19.11.2014 klo 13.02