Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa (PKHINKU)

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan kuntien ja pk-yritysten edelläkävijyyttä energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja vähähiilisten ratkaisujen ja cleantech -ratkaisujen käyttöönotossa. On havaittu, että hyviäkään keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla parantaa taloudellisia toimintaedellytyksiä ei usein oteta käyttöön. Tämä koskee niin yrityksiä kuin kuntiakin. Mahdollisuudet vähähiilisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ovat usein tiedossa. Näihin haasteisiin hanke vastaa tuella kunnille ja yrityksille.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 655 015 euroa, josta 70 % tukiosuus tulee Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoituksena.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on mm.:

  • edistää Pohjois-Karjalan muutosta kohti fossiilisesta öljystä vapaata, uusiutuvalta energialta yliomavaraista maakuntaa

  • vauhdittaa kuntia ja yrityksiä energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen

  • vähentää jo hankkeen aikana merkittävässä määrin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdekiinteistöissä

  • löytää edelläkävijäkunnista kustannustehokkaita ja vaikuttavia esimerkkejä ja pilottikohteita, jotka ovat monistettavissa kuntakenttään

  • etsiä yrityksille pilottikohteita energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja luoda näin edelläkävijämarkkinoita.

Toteuttaminen

Hankkeen päätoteuttajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja osatoteuttajana Suomen ympäristökeskus, SYKE. Hankkeen toteutus tapahtuu koko Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä useiden Pohjois-Karjalassa ja muissa maakunnissa tapahtuvien vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen pyrkivien hankkeiden kanssa. Hanke toimii käynnistäjänä, esimerkkinä, suunnannäyttäjänä ja yhteistyöverkoston luojana maakunnan kattavan HINKU-verkoston luomiseksi. Positiivinen yhdessä tekemisen asenne ja tiedottaminen hankkeen saavutuksista, sekä hyvien kokemusten jakaminen ovat osa HINKU-toimintaa.

Työpaketit

Hanke toteutetaan neljässä rinnakkaisessa työpaketissa. Työpaketit ovat:

  1. Kuntien ja maakunnan edelläkävijyyden vahvistaminen ja tuki kuntien energiatehokkaalle ja vähähiiliselle päätöksenteolle

  2. Pohjois-Karjalan kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöjen cleantech -ratkaisut

  3. Vähähiiliset kuntien cleantech -yhteishankintamenettelyt

  4. Cleantech-teknologioiden hyödyntämisen tuki Pohjois-Karjalan yrityksille ja yritysten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

Tavoitteena on jo hankkeen aikana vähentää merkittävässä määrin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdekiinteistöissä. Näin saadaan aikaan konkreettisia rahallisia säästöjä. Tämän hankkeen tuloksia ja menetelmiä voidaan hyödyntää kaikkialla Suomessa. Demonstraatioilla ja viestinnällä on hankkeessa tärkeä rooli. Tavoite, vähentää 80 % kasvihuonekaasupäästöjä, on asetettu vuoteen 2030, joten tässä hankkeessa saatujen tulosten hyödyntämisen jatkuvuus on turvattu.

Lisätietoja
 

Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, p. 0295 251 690, etunimi.sukunimi(a)ymparisto.fi

 

 

Logot pk hinku
 

 

Julkaistu 24.3.2016 klo 13.45, päivitetty 8.5.2019 klo 9.47