Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa (PORTRIGHT)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää portfoliopäätösanalyysin (PDA) soveltamista vuorovaikutteisessa ympäristösuunnittelussa

  • Tunnistamalla ja analysoimalla soveltamisen tarpeita ja haasteita
  • Kehittämällä PDA-menetelmiä eri tyyppisiin tilanteisiin soveltuviksi
  • Testaamalla ja vertailemalla menetelmiä (Your Own Decision Aid, YODA; Robust Portfolio Model, RPM; monitavoitearviointi, MCDA) käytännössä
  • Laatimalla viitekehys ja hyvät käytännöt –ohjeistus

Kuvaus

Ympäristöongelmien lieventämisessä on tyypillisesti toteutettavissa monia erityyppisiä toimenpiteitä, ja paras tulos saavutetaan valitsemalla näistä tehokas yhdistelmä eli portfolio. Portfoliopäätösanalyysi on analyyttinen lähestymistapa monien toimenpiteiden, tavoitteiden ja budjettirajoitteiden käsittelemiseen portfolio-ongelmissa. Toimenpiteiden suuri määrä aiheuttaa kuitenkin usein haasteita, sillä yhdessä toteutettuna toimenpiteet voivat tehostaa tai heikentää toisiaan.

Tässä hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä ja käytäntöjä tukemaan toimenpiteiden välisten vuorovaikutusten käsittelyä ja PDA:n käytännön soveltamista sidosryhmien kanssa. Erityyppisten portfolio- ja päätöstukimallien soveltuvuutta arvioidaan ja vertaillaan ympäristöpäätöksenteossa, muun muassa vesien hoitoon ja kunnostukseen sekä alueellisen metsätaloussuunnitteluun liittyvissä tapaustutkimuksissa. Tuloksista keskustellaan mm. ministeriöiden, maakuntien ja kuntien päätöksentekijöiden kanssa.

Yhteystidot:

Suomen ympäristökeskus (SYKE): Ryhmäpäällikkö Mika Marttunen, sposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. +358295251411

Luonnonvarakeskus (LUKE): Professori Anne Tolvanen, sposti: etunimi.sukunimi@luke.fi, p. +358295323782

Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu: Professori Juuso Liesiö, sposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Julkaistu 14.10.2019 klo 10.20, päivitetty 14.10.2019 klo 10.20