Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki (SCEPEF)

Ympäristömerkit ohjaavat kuluttajavalintoja ympäristöystävällisempään suuntaan. EU:n ympäristömerkki ja Pohjoismainen Joutsenmerkki kertovat tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden joukossa ja kannustavat valmistajia ja palveluntarjoajia tuottamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja, elinkaariajatteluun pohjautuen.

”Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki” -hankkeessa SYKE tutkii miten Joutsenmerkin tuoteryhmäkohtaiset myöntämisperusteet nykyisellään edistävät kiertotaloutta ja miten niitä voisi edelleen kehittää, mm. tuotteen kestävyyteen ja käyttöikään sekä materiaalin kierrätettävyyteen ja uusiokäyttöön liittyen.

Hanke tarkastelee Euroopan komissiossa kehitystyön alla olevaa tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmää ja mitä uutta tietoa se voisi tuoda Joutsenmerkin käyttöön. Uuden elinkaariarviointiin perustuvan ympäristöjalanjälkimenetelmän tarkoituksena on parantaa tuotteista kuluttajalle annettavan ympäristötiedon monipuolisuutta, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. Hankkeessa tarkastellaan näiden kahden menetelmän synergiaetuja ja sitä, voisiko Joutsenmerkki tulevaisuudessa osoittaa myös tuotteen paremmuuden ympäristöjalanjälkivertailussa.

Projekti selvitti myös millaista ympäristötietoa käytetään yhdennetyn tuotepolitiikan, kestävän kulutuksen ja tuotannon, ja kiertotalouden ohjauskeinoissa. Mielenkiinnon kohteena oli, onko ympäristöjalanjäljellä sellaisia ominaisuuksia että se sopisi paremmin ohjauskeinojen (esim. ekotuotesuunnittelua koskeva direktiivi, kestävät julkiset hankinnat) käyttöön kuin elinkaariarviointi.

Yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 029 525 1457

 

Julkaistu 13.6.2016 klo 14.57, päivitetty 16.3.2020 klo 8.23