Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta (SEVIRA)

Ajankohtaista

SEVIRA-hanke mukana Pietarin
XXI Baltic Sea Day Itämeripäivässä

Uutinen 25.3.2021
SEVIRA-hanke osallistui Pietarin XXI Baltic Sea Day Itämeripäivään. Tohtori Sergey Kondratyev (ILRAS) piti esitelmän ENI-CBC-rahoitteisen SEVIRA-hankkeen
ensimmäisistä tuloksista River Basin Management plans
and BSAP -pyöreässä pöydässä.

 

SEVIRA-hankkeen toinen
hydrologinen virtuaalinen seminaari

Uutinen 15.3.2021
SEVIRA-hankkeen suomalaiset ja venäläiset hydrologit pitivät 24.2.2021 toisen virtuaalisen seminaarin etäyhteyksin. Tapahtumassa pidettiin kuusi esitystä.

 

Johanna Korhonen: Hydrologinen seuranta
on tärkeä osa vesivarojen hallintaa
– osallistu sinäkin lähivesien havainnointiin!

Blogi 10.3.2021
Hydrologisen seurannan tuottama tieto auttaa hallitsemaan tulvariskejä, säännöstelemään vesistöjä ja luo pohjan vesivoiman
tuotannolle. Samaa hydrologista tietoa käytetään myös
suunniteltaessa vesihuoltoa ja vesienhoitoa.

SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Hanke tähtää Suomenlahden tilan paranemiseen. Toimenpiteet edellyttävät erilaisiin paikallisiin oloihin soveltuvaa toimintaa. Hankkeessa toimitaan kolmen Suomen ja Venäjän raja-alueen joen alueella. Niiden tilan seurantaa ja datan laatua parannetaan uusilla laitteilla ja näytteenoton koulutuksella, kehitetään mallinnusta sekä osallistetaan alueen asukkaita kysymällä heidän näkemyksiään lähivesistöistä ja edistetään kansalaisseurantaa. Tuloksena on näiden valuma-alueiden vesien tilan parantamisen tiekartta paikallisille päättäjille. Hankkeen idea on: Water meets people – learn, act and influence.

Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan noin 20 tutkijaa SYKEn eri keskuksista. Hanke on omiaan edistämään SYKEn sisäistä yhteistyötä ja samalla myös kansainvälistä toimintaa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskus, ja Venäjältä Institute of Limnology (RAS), Ecoctrum Ltd ja Northwest Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. ( NorthWest AHEM).

Ohjausryhmään Suomessa ja Venäjällä kutsutaan hankkeen toiminta-alueen paikallisviranomaisia ja muita toimijoita.

Sevira-hankkeen rakennekaavio.
Katso suurempi kuva: Sevira-hankkeen rakennekaavio (pdf).

 

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

 

Julkaistu 13.11.2018 klo 14.44, päivitetty 26.3.2021 klo 10.48

Kohderyhmä: