Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta (SEVIRA)

Ajankohtaista

Rakkolanjoen valuma-alueen kansalaiskysely
antoi mielenkiintoisia tuloksia: vesistöjen
huono tila yllätti monet ja enemmistölle
tämän alueen vesistöt ovat tuntemattomia

Uutinen 15.9.2021
Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkijat ja Lappeenrannan kaupungin asiantuntijat toteuttivat osana SEVIRA -hanketta Rakkolanjoen valuma-alueella vesistöjä koskevan kansalaiskyselyn vuoden 2021 alussa.
   

SEVIRA-hanke lahjoitti Kaakkois-Suomen
kouluille varusteita lähivesien tutkimiseen

Uutinen 13.9.2021
Kymmenkunta koulua ja lukiota Virojoen ja Rakkolanjoen valuma-alueilta saivat syyskuun alussa SEVIRA-hankkeelta suuret välinepaketit. Ympäristökasvatus ja koululaisyhteistyö on tärkeä osa hanketta, jonka tarkoitus on lisätä ympäristötietoutta Suomi-Venäjä -rajan molemmin puolin ja parantaa Suomenlahden tilaa.
   

Rajajokia tutkivat oppilaat kohtasivat
jättisukeltajan

Uutinen 7.9.2021
Nelisenkymmentä Virolahden ja Joutsenon yläkoululaista ja kymmenkunta opettajaa matkasivat SEVIRA-hankkeen asiantuntijoiden opastamana tutustumaan lähivesiinsä. Virojoella ja Rakkolanjoella mitattiin yhdessä veden laatua ja ihmeteltiin pohjaeläinten kirjoa.
    

SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Hanke tähtää Suomenlahden tilan paranemiseen. Toimenpiteet edellyttävät erilaisiin paikallisiin oloihin soveltuvaa toimintaa. Hankkeessa toimitaan kolmen Suomen ja Venäjän raja-alueen joen alueella. Niiden tilan seurantaa ja datan laatua parannetaan uusilla laitteilla ja näytteenoton koulutuksella, kehitetään mallinnusta sekä osallistetaan alueen asukkaita kysymällä heidän näkemyksiään lähivesistöistä ja edistetään kansalaisseurantaa. Tuloksena on näiden valuma-alueiden vesien tilan parantamisen tiekartta paikallisille päättäjille. Hankkeen idea on: Water meets people – learn, act and influence.

Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan noin 20 tutkijaa SYKEn eri keskuksista. Hanke on omiaan edistämään SYKEn sisäistä yhteistyötä ja samalla myös kansainvälistä toimintaa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskus, ja Venäjältä Institute of Limnology (RAS), Ecoctrum Ltd ja Northwest Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. ( NorthWest AHEM).

Ohjausryhmään Suomessa ja Venäjällä kutsutaan hankkeen toiminta-alueen paikallisviranomaisia ja muita toimijoita.

Sevira-hankkeen rakennekaavio.
Katso suurempi kuva: Sevira-hankkeen rakennekaavio (pdf).

 

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.
Julkaistu 13.11.2018 klo 14.44, päivitetty 15.9.2021 klo 12.39

Kohderyhmä: