Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta (SEVIRA)

Ajankohtaista

Virojoen valuma-alueen kansalaiskysely antoi
mielenkiintoisia tuloksia: vesistöjen tila yllätti
asukkaat ja huonontunut vedenlaatu on
vähentänyt vesistöjen käyttöä

Uutinen 1.7.2021
SYKEn tutkijat ja Virolahden ja Miehikkälän kuntien asiantuntijat toteuttivat osana SEVIRA -hanketta Virojoen valuma-alueella vesistöjä koskevan kansalaiskyselyn
vuoden 2020 lopulla.

Virpi Lehtoranta esitteli Virojoen ja
Rakkolanjoen kansalaiskyselyjen tuloksia

Uutinen 17.6.2021
Virpi Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksesta esitteli SEVIRA-hankketta ja siinä toteutettuja Virojoen ja Rakkolanjoen vesistöalueiden kansalaiskyselyitä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 31.5.2021.

 

Hanki vesireppu ja
osallistu sinileväseurantaan!

Uutinen 15.4.2021
SEVIRA tukee oppimista ja kansalaisvaikuttamista – osallistu nyt rajavesiseurantaa Vesirepulla!

 

SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Hanke tähtää Suomenlahden tilan paranemiseen. Toimenpiteet edellyttävät erilaisiin paikallisiin oloihin soveltuvaa toimintaa. Hankkeessa toimitaan kolmen Suomen ja Venäjän raja-alueen joen alueella. Niiden tilan seurantaa ja datan laatua parannetaan uusilla laitteilla ja näytteenoton koulutuksella, kehitetään mallinnusta sekä osallistetaan alueen asukkaita kysymällä heidän näkemyksiään lähivesistöistä ja edistetään kansalaisseurantaa. Tuloksena on näiden valuma-alueiden vesien tilan parantamisen tiekartta paikallisille päättäjille. Hankkeen idea on: Water meets people – learn, act and influence.

Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan noin 20 tutkijaa SYKEn eri keskuksista. Hanke on omiaan edistämään SYKEn sisäistä yhteistyötä ja samalla myös kansainvälistä toimintaa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskus, ja Venäjältä Institute of Limnology (RAS), Ecoctrum Ltd ja Northwest Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. ( NorthWest AHEM).

Ohjausryhmään Suomessa ja Venäjällä kutsutaan hankkeen toiminta-alueen paikallisviranomaisia ja muita toimijoita.

Sevira-hankkeen rakennekaavio.
Katso suurempi kuva: Sevira-hankkeen rakennekaavio (pdf).

 

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.
Julkaistu 13.11.2018 klo 14.44, päivitetty 1.7.2021 klo 8.43

Kohderyhmä: