Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta (SEVIRA)

Ajankohtaista

Lähijoen tilanne kiinnostaa ja huolestuttaa
asukkaita sekä Suomessa että Venäjällä

Uutinen 25.1.2021
SEVIRA-hankkeen Virojoen ja Rakkolanjoen valuma-alueiden asukkaille järjestämät vesistöjä koskevat asukaskyselyt ovat herättäneet paljon kiinnostusta paikallisissa asukkaissa.
          

 

Virojoen valuma-alueen vesistöjä
koskevan asukaskysely

Uutinen 15.12.2020
SEVIRA-hanke toteuttaa yhdessä Kaakon kaksikon kanssa laaditun Virojoen valuma-alueen vesistöjä koskevan kyselyn. Marraskuun lopussa suuri osa Virolahden ja Miehikkälän alueen asukkaista ja mökin omistajista sai postissa kyselyn, jossa kartoitetaan mielipiteitä alueen vesien tilasta, niiden parantamisesta ja myös turvaamisesta.

 

 

SEVIRA-hankkeen hydrologien ensimmäinen virtuaalinen seminaari

Uutinen, 26.11.2020
Koronapandemia on vaikuttanut SEVIRA-hankkeessa hydrologian osalta erityisesti yhteisseminaarien ja maiden yhteisten maastomittauskäyntien järjestämiseen. Pietarin peruuntuneen seminaarin sijaan pidettiin marraskuun puolivälissä hydrologien ensimmäinen virtuaalinen puolen päivän seminaari, jossa oli yhteensä 20 osallistujaa (SYKE, ELY, NW AHEM).
  

SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Hanke tähtää Suomenlahden tilan paranemiseen. Toimenpiteet edellyttävät erilaisiin paikallisiin oloihin soveltuvaa toimintaa. Hankkeessa toimitaan kolmen Suomen ja Venäjän raja-alueen joen alueella. Niiden tilan seurantaa ja datan laatua parannetaan uusilla laitteilla ja näytteenoton koulutuksella, kehitetään mallinnusta sekä osallistetaan alueen asukkaita kysymällä heidän näkemyksiään lähivesistöistä ja edistetään kansalaisseurantaa. Tuloksena on näiden valuma-alueiden vesien tilan parantamisen tiekartta paikallisille päättäjille. Hankkeen idea on: Water meets people – learn, act and influence.

Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan noin 20 tutkijaa SYKEn eri keskuksista. Hanke on omiaan edistämään SYKEn sisäistä yhteistyötä ja samalla myös kansainvälistä toimintaa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskus, ja Venäjältä Institute of Limnology (RAS), Ecoctrum Ltd ja Northwest Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. ( NorthWest AHEM).

Ohjausryhmään Suomessa ja Venäjällä kutsutaan hankkeen toiminta-alueen paikallisviranomaisia ja muita toimijoita.

Sevira-hankkeen rakennekaavio.
Katso suurempi kuva: Sevira-hankkeen rakennekaavio (pdf).

 

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

 

Julkaistu 13.11.2018 klo 14.44, päivitetty 25.1.2021 klo 15.57

Kohderyhmä: