Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Palvelutuotannon edistäminen politiikan keinoin resurssitehokkaassa taloudessa (SPREE)

Hanke lyhyesti

SPREE-hankkeen tavoitteena on tunnistaa politiikkatoimenpiteitä, joilla tuetaan taloudellista kasvua, resurssitehokkuutta sekä sosiaalista hyvinvointia edistävien palvelutuotantojärjestelmien kehittymistä. Palvelutuotannon edistäminen on olennaista siirryttäessä aineellisten tuotteiden valmistukseen pohjautuvista taloudellisista järjestelmistä kohti aineettomien palveluiden tarjontaan perustuvia talouden rakenteita. Laaja-alainen palvelutuotantoon perustuva yritystoiminta on kansainvälisestikin toistaiseksi vähäistä eri toimialoilla, paitsi tietotekniikkatoimialalla. SPREE-hankkeessa tarkastellaan erilaisten politiikkakeinojen vaikutuksia eri maiden vesi-, liikenne- ja maatalous-ruoka -sektoreiden palvelutuotantoon.

Palvelutuotantoon kohdistuvien politiikkakeinojen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia vesi-, liikenne- ja maatalous-ruoka sektoreihin tarkastellaan agenttipohjaisella mallinnuksella (Agent Based Modelling, ABM). ABM-mallien tulosten pohjalta laaditaan suositus hyvistä palvelutuotannon edistämisen politiikkakeinoista, joilla tuetaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamista sekä työllisyyttä ja elintasoa parantamista tavoittelevan Eurooppa 2020 -strategian toteutusta.

SPREE-hankkeen rahoitus saadaan EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmasta (FP7) (Sopimusnumero 308376). Hankekonsortioon kuuluu yhteensä 10 poliittista päätöksentekoa ja tutkimuslaitosta edustavaa yhteistyöosapuolta seitsemästä eri maasta. Laaja-alaisella kansainvälisellä, eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan monipuolisesti tunnistaa politiikkakeinoja, joilla ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelutuotannon kehittymistä voidaan edistää globaalissa toimintaympäristössä. SYKE vastaa hankkeen tulosten käytäntöön välittämiseen liittyvästä työpaketti 9:stä ja osallistuu yhteistyöosapuolena hankkeen muiden työpakettien toteuttamiseen.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkka Koskela, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.17, päivitetty 27.11.2018 klo 10.12