Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI)

Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Luontopohjaisten ratkaisujen näkökulma on saanut viime vuosina hyvin julkisuutta kansallisessa ja eurooppalaisessa keskustelussa, mutta se ei ole toistaiseksi valtavirtaistunut eri politiikkasektoreille. Käytännön sovelluksista on vielä verraten vähän kokemusta ja tieto on hajallaan. Hajallaan olevaa tietoa on koostettava ja sitä on tulkittava yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta voidaan edistää kokonaisvaltaisten luontopohjaisten ratkaisujen valtavirtaistumista, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

TASAPELI-hankkeen tavoitteet

TASAPELI-hankkeen lähtökohta on, että luontopohjaisten ratkaisujen yleistyminen on mahdollista toteuttaa nykyisten käytettävissä olevien resurssien harkitulla uudelleenohjauksella.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen käytetään suuria määriä rahaa, ja ajatuksena on, että tämä raha olisi mahdollista käyttää ja kohdentaa aiempaa tarkoituksenmukaisemmin, ja että samalla rahalla pyritään ratkaisemaan yhtäaikaisesti useita yhteiskunnallisia ongelmia. Hankkeessa tarkastellaan tämän lähestymistavan valtavirtaistumisen mahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää toimintamalli ja arviointityökaluja tukemaan sitä, että luontopohjaisia ratkaisuja voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin suunnittelussa ja päätöksenteossa ja samalla tehostaa resurssien käyttöä mm. kuntien ja maakuntien suunnittelukäytännöissä.

Hankkeen osatehtävät

  1. Kartoitetaan ja kuvataan luontopohjaisten ratkaisujen kirjo ja niiden vaikuttavuuden rakentuminen yleisellä tasolla, laaditaan synteesi luontopohjaisista ratkaisuista sekä kehitetään luontopohjaisten ratkaisujen arviointityökaluja
  2. Analysoidaan luontopohjaisten ratkaisujen edistämistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa maakunta- ja kuntatason päätöksenteossa valitussa tapaustutkimuksessa
  3. Kartoitetaan luontopohjaisten ratkaisujen soveltamismahdollisuuksia ja työkaluja sekä kehitetään toimintamalli luontopohjaisten ratkaisujen jalkauttamiseksi päätöksentekoon

Aiheesta muualla

Tutkijoiden kirjoittama wiki-artikkeli

Luontopohjaiset ratkaisut (Suomenkielinen Wikipedia)

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.4.2018 klo 18.21, päivitetty 11.7.2018 klo 16.11

Kohderyhmä: