Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE

Projektin tavoitteena on tutkia mahdollisuutta, voidaanko maalta tulevilla elektroniakseptoreilla (eloperäisen hiilen hajotuksessa käytettävät yhdisteet) ja niiden kuormituksella säädellä vesistöjen hiilenhajotusprosesseja ja tätä kautta vesistöjen ekosysteemipalvelujen eri tasoja. Tutkimus tehdään kirjallisuuskatsauksena ja tarkastelemalla dokumentoituja tapaustutkimuksia. Projektin tulokset voivat osoittaa, että rehevöitymisen vähentämiseen ja kasvihuonekaasujen hillitsemiseen tähtääviin ohjelmiin on sisällytettävä pääravinteiden ohella muitakin aineita ekosysteemin tilan parantamiseksi. Projektissa järjestetään biogeokemiallisiin kiertoihin liittyvä seminaari vuoden 2013 lopulla.

Lisätietoa

Jouni Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 400 148 532

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.42, päivitetty 23.4.2013 klo 17.07