Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merialuesuunnittelutyökalun kehittäminen Itäisellä Suomenlahdella (TOPCONS)

 

TOPCONS on suomalais-venäläinen yhteishanke, jossa kehitetään uutta karttapohjaista työkalua merialueiden kestävän käytön suunnitteluun. Suunnittelutyökalun avulla ihmistoiminnot ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen. Tavoitteena on luoda työkaluja, joiden avulla ennustetaan ja kartoitetaan herkkien ja monimuotoisten vedenalaismaisemien sijainnit ja suunnitellaan ekosysteemiperusteista vesialueiden hoitoa ja käyttöä.

Hankkeessa hyödynnetään itäiseltä Suomenlahdelta koottua tietoa geologiasta, biologiasta ja ihmistoiminnoista. Karttapohjaiset aineistot yhdistetään GIS-ympäristössä. Yksityiskohtaisesti kartoitettavilta koealueilta tutkitaan geologisen ja biologisen monimuotoisuuden välisiä suhteita. Yhtenä tavoitteena on selvittää, voidaanko biologisen monimuotoisuuden kannalta keskeisten alueiden sijaintia ennustaa ympäristön geologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien perusteella. Hankkeessa selvitetään myös mm. kalojen lisääntymisalueiden sijaintia ja ihmistoimintojen vaikutusta vedenalaisiin elinympäristöihin. Olennaista on tuottaa yhtenäistä ja vertailukelpoista poikkitieteellistä aineistoa suomalaisten ja venäläisten yhteiskäyttöön koko itäiseltä Suomenlahdelta.

Hanke tuottaa tietoa, joka palvelee merialueiden kestävän käytön suunnittelua ja merien suojelua. Hankkeen aikana tuotetaan ensimmäinen versio päättäjien, suunnittelijoiden ja tutkijoiden käyttöön tarkoitetusta spatiaalisesta työkalusta. Kehitettävää sovellusta voidaan jatkossa päivittää muillekin merialueille sopivaksi, sisällyttämällä siihen paikalliset tietoaineistot.

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Kirsi Kostamo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.4.2013 klo 14.04, päivitetty 3.6.2016 klo 13.09