Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

TRIPOD on Aalto-yliopiston johtama konsortiohanke, jossa ovat mukana Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja SYKE.

Hankkeessa tutkitaan välittäjäorganisaatiota energia-alan murroksessa. Nämä toimijat välittävät tietoa, osaamista, teknisiä ratkaisuita ja käytäntöjä kuluttajien, energian tuottajien ja julkisen politiikan välillä. Keskitymme kotitalouksien energiaratkaisuihin, jossa välittäjiä saatetaan tarvita keskitettyjen organisaatioiden ja hajallaan olevien kuluttajien välillä. Tällaisilla organisaatioilla voi olla tärkeä rooli innovatiivisten ratkaisujen tuomisessa markkinoille ja energiajärjestelmän muuttumisessa vähähiiliseksi. Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, jotka käsittelevät välittäjiä suurten energiayhtiöiden, julkisten toimijoiden ja kuluttajien kautta tapaustutkimusten avulla. Tutkimus yhdistää useita eri aineistotyyppejä (haastatteluja, havainnointia, dokumenttien analyysiä). Hanke selvittää, missä tilanteissa välittäjiä tarvitaan, mitkä ovat hyviä välittämisen käytäntöjä sekä miten toiminta kannattaa organisoida eri tilanteissa.

SYKEn osahanke keskittyy julkisen sektorin välittäjiin energiajärjestelmän hallinnassa. Tarkastelun kohteena ovat välittäjien kehittyminen, roolit,  toimintamuodot ja vaikutukset energiajärjestelmän murroksessa.

Hankkeen tutkijat SYKEssä

Eeva Primmer

Paula Kivimaa

Suvi Huttunen

Jani Lukkarinen

Julkaistu 22.9.2015 klo 15.00, päivitetty 16.11.2016 klo 9.35

Kohderyhmä: