Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesihuollon tiedonhallinnan kehittäminen (VEETI)

Tausta

Vesihuoltotietoa tarvitsevat useat eri sidosryhmät raportteihin, tilastoihin ja päätöksiin. Tarvittavan tiedon toimittaminen on ollut nykytilanteessa ongelmallista, minkä takia myös raportointi on ollut puutteellista. Vesihuoltotietoa toimitettiin paperilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin, jotka tallensivat tiedot käsin ympäristöhallinnon järjestelmiin. Vesihuoltolaitokset toimittavat tietoa viranomaisille myös sähköisesti TYVI-palvelulla, mutta käytettävyysongelmien takia kaikilta laitoksilta TYVI-palvelun käyttö ei ole onnistunut. Koska tiedot eivät löydy viranomaisten järjestelmistä, niin eri toimijat kyselevät vesihuoltolaitoksilla samoja tietoja eri muodoissa. Tästä on syntynyt tarve uuden vesihuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen, joka korvaa nykyisen ympäristöhallinnon ylläpitämän VELVET-järjestelmän ja TYVI-palvelun.

Tavoite

Hankkeen lähtökohtana on kehittää vesihuollon tiedonhallintaa tarjoamalla laadukkaampaa, yhtenäistä ja ajantasaisempaa vesihuoltolaitostietoa eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat tietoja vesihuoltotoiminnasta ja joka on myös vesihuoltolaitosten ja muiden eri sidosryhmien hyödynnettävissä. Järjestelmä on toimintaperiaatteiltaan yksinkertainen, lakiin perustuva ja laitoksia motivoiva. Osa järjestelmän tiedoista on julkisesti vesihuoltolaitosten asiakkaiden nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalveluissa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen omistaja on maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja tietojärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). MMM asetti ohjaus- ja hankeryhmät 22.5.2012. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui vuoden 2015 lopulla ja VEETI otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Järjestelmän kehittäminen jatkuu saatujen kokemusten ja kehitysehdotusten perusteella vielä vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Projektipäällikkö Katri Vasama, Maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Aineistot:

Julkaistu 8.5.2013 klo 13.21, päivitetty 1.12.2020 klo 12.29