Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietoa ja tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista. Se kytkeytyy luonnonvarojen globaaliin riittävyyteen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä kestämättömiin kulutus- ja tuotantotapoihin. Liiallinen metsien hyödyntäminen voi pienentää hiilinieluamme vuosikymmeniksi eteenpäin.

SYKE edistää ratkaisuhakuisesti kestävää biotaloutta tutkimalla uusia politiikkatoimia sekä selvittämällä erilaisten tuotanto- ja kulutusratkaisujen vaikutuksia päästöihin.

Tuotamme innovaatioita ilmastonmuutoksen hillintään ja muutokseen sopeutumiseen. Tuemme käytännön ilmastotyötä edelläkävijäkunnissa tekemällä päästökehitysarvioita ja levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on vähähiilisempi, luonnonvaroja kestävästi käyttävä ja muutoksiin joustavasti sopeutuva yhteiskunta.

Ilmastokysymyksiin liittyvää työtä tekee eri yksiköissä noin 30 tutkijaa ja asiantuntijaa. Olemme mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja viestimme ilmastoasioista muun muassa Ilmasto-opas.fi-verkkopalvelun ja HINKU-foorumin kautta.

 

Kansalaiset saattavat olla ilmastonmuutoksen hillinnässä valmiimpia radikaalimpiin toimiin kuin johtajat.”

- Mikael Hildén, Ilmastonmuutoksen strategisen tutkimusohjelman johtaja

 

 

 

Osaamisalueemme:

 • Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät politiikka-analyysit
 • Elinkaaripohjaiset kasvihuonekaasupäästöarviot (ml. mustan hiilen päästöt) ja päästöjen rajoittamiseen liittyvät toimenpidetarkastelut
 • Ilmastonmuutoksen vaikutusskenaarioiden tarkastelu, haavoittuvuus- ja sopeutumisarviot sekä toimenpidetarkastelut

 

Mikael Hildén 

Ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja, professori Mikael Hildén
puh. 0295 251 173
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Jyri Seppälä

Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä
puh. 0295 251 629
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Verkkouutisia

RSS
 • Hallitusohjelma vauhdittamaan rakennusten puhtaita energiaratkaisuja 9.5.2019
  Tutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen hallitusohjelmaneuvottelijoille rakennusten puhtaiden energiaratkaisujen edistämiseksi. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa on tärkeää nopeuttaa politiikkatoimilla, jotta Suomen päästöt saadaan nopeasti vähenemään. Tekniset ratkaisut tähän ovat valmiina.
Lisää uutisia

Tiedotteita

RSS
 • Tutkimus: Hallittu ruokavaliomuutos voisi tuoda ilmastohyötyjä, parantaa ravitsemusta ja säilyttää maatalouden Suomessa 10.5.2019
  Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen 10.5. julkaiseman Policy Briefin mukaan ravitsemussuositukset täyttävällä ruokavaliomuutoksella voidaan saavuttaa noin 40 prosenttia pienemmät ilmastovaikutukset ruoankulutuksessa. Peltomaiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen pienentää erityisesti eläinperäisiä tuotteita sisältävien ruokavalioiden ilmastovaikutusta. Muutos vaatii selkeää ohjausta sekä merkittäviä rakenteellisia muutoksia maa- ja elintarviketaloudessa.
 • Turun ruokapalvelut kehittyvät kohti hiilineutraaliutta 10.4.2019
  Turun kaupunki on selvittänyt keittiöverkon ja kaupungin ostamien ruokapalveluiden hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. Selvityksen mukaan suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet Turun ruokapalvelutuotannossa ovat tavallisen sekaruoan tuotanto ja ruokahävikki
Lisää tiedotteita
Julkaistu 23.4.2013 klo 12.27, päivitetty 28.2.2018 klo 11.49