Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansainväliset palvelut

SYKE maailmalla -kartta

SYKEn asiantuntijat osallistuvat useisiin kansainvälisiin hankkeisiin erityisesti ympäristön tutkimuksen ja seurannan sekä hallinnon ja ohjauksen alueilla. Hankkeita toteutetaan muun muassa kehitys- ja siirtymätalousmaissa. Lisäksi SYKE tuottaa asiantuntija- ja tutkimuspalveluita mm. Euroopan komission pääosastoille ja muille EU:n toimielimille.

Kehitysmaissa toteutettavissa hankkeissa päätavoitteena on yleensä paikallisen ympäristöhallinnon osaamisen ja kapasiteetin vahvistaminen. Esimerkiksi Tansanian Sansibarilla kehitetään kansallista paikkatieto-osaamista ja -infrastruktuuria sekä meri- ja rannikkoaluesuunnittelua. Kirgisiassa kehitetään vesistöseurantaosaamista ja vahvistetaan ympäristöviranomaisten laboratorio-osaamista.

SYKEn kansainvälisiä asiantuntijapalveluita koordinoi kansainvälisten asiain yksikkö. Ensisijaisia asiakkaita ovat Suomen ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö sekä EU:n ohjelmat ja rahastot.

Lisätietoja

Andien alueen PRASDES-hanke päättyi vuoden 2016 lopulla

 

Julkaistu 29.12.2016 klo 10.19, päivitetty 10.1.2019 klo 12.05