Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontopaneeli

Luontopaneeli (kansallinen IPBES-paneeli) edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevissa asioissa. Monitieteisen Luontopaneelin puheenjohtajana toimii toisella toimikaudella 2019–2022 professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.

Kulleroniitty
Monimuotoista perinneympäristöä.  Kuva Riku Lumiaro.
 

Ajankohtaista

Luontopaneelin toinen toimikausi on alkanut

Luontopaneelin uutena puheenjohtajana on aloittanut professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. Luontopaneeliin kuuluu yhteensä 21 asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja valtionhallinnosta. Luontopaneelin toinen toimikausi kattaa vuodet 2019-2022.

 

Ilmoittautuminen Luontopaneelin puheenjohtajaksi

Ympäristöministeriö pyytää ilmoittautumisia Luontopaneelin puheenjohtajaksi kaudelle 2019–2022. Vapaamuotoinen ilmoittautuminen pyydetään lähettämään 15.09.2018 mennessä osoitteeseen (kirjaamo@ym.fi). Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla ansio- ja julkaisuluettelo.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Suvi Borgström, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 342

 

Suosituksia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Luontopaneeli ja IBC-Carbon-hanke järjestivät huhtikuussa yhteisen työpajan, jonka tuloksena on julkaistu joukko suosituksia luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi.

 

Luontopaneelin tuleva seminaari

Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi (YTF) järjestävät 28.5.2018 Helsingissä seminaarin, jonka aiheena on "Luontopaneeli kehottaa toimintaan - Elinympäristöjen heikkeneminen uhkaa elämää". Seminaarissa esitellään kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) viimeisimpiä arviointeja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tilasta maailmanlaajuisesti ja Pohjois-Euroopassa.

Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautumisesta

Tiivistelmät seminaarissa esiteltävistä uusista raporteista

 

Esitteitä IPBES:n tulevista arviointiraporteista

IPBES julkaisee maaliskuussa 2018 viisi uutta arviointiraporttia. Elinympäristöjen tilan heikentymistä ja ennallistamista koskeva arviointi ’Land Degradation and Restoration’ on globaali arviointi. Muut neljä raporttia ovat alueellisia arviointeja biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden tilasta, trendeistä ja vuorovaikutussuhteista. Arvioinnit kattavat Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Aasian ja Tyynenmeren alueen, Afrikan sekä Euroopan ja Keski-Aasian.

 

Tutkijoita kannustetaan mukaan IPBES:n toimintaan

Luontopaneelin puheenjohtaja, professori Jari Niemelä kollegoineen kannustaa tieteentekijöitä mukaan IPBES;n toimintaan Biodiversity and Conservation –lehden pääkirjoituksessa.

Lue lisää:

 

Eurooppalainen kansallisten IPBES-paneelien verkosto

Euroopassa toimivat kansalliset IPBES –paneelit ovat vahvistaneet yhteistyötään. ECA network (The Europe & Central Asia Network of organisations engaging in IPBES) kokoaa yhteen kansalliset toimijat. Verkoston tavoitteena on mm. kannustaa ja tukea kansallisten paneelien muodostamista ja niiden valmiuksien kehittämistä sekä helpottaa tiedonvaihtoa ja tiedon jakamista. Verkostossa on tällä hetkellä mukana Suomen lisäksi Belgia, Ranska, Saksa, Portugali, Sveitsi ja Iso-Britannia.

Artikkeli eurooppalaisista kansallisista paneeleista:

 

IPBES Skenaariot ja mallit -menetelmäraportti julkaistu verkossa

IPBES-paneelin menetelmäraportti biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelu skenaarioista ja malleista on nyt saatavilla verkossa. Suomalaisista työhön ovat osallistuneet Mar Cabeza, Helsingin yliopisto ja Minna Kaljonen, SYKE, asiantuntijatarkastajan (expert reviewer) roolissa.

 

IPBES Pölyttäjäraportti julkaistu verkossa

IPBES-paneelin ensimmäinen arviointiraportti, joka käsittelee pölyttäjiä sekä pölyttäjien ja ruoantuotannon suhdetta on nyt saatavilla verkossa.

 

IPBES verkkoseminaarien sarja

IPBES Webinar Series on verkkoseminaarien sarja, jonka avulla IPBES:n työtä, toimintatapoja ja tuloksia tehdään tunnetuksi.

Sarjan aineistot löytyvät IPBES:n nettisivuilta.
Julkaistu 16.12.2015 klo 15.16, päivitetty 7.2.2019 klo 15.09
Kohderyhmä: