Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Satellitbild av Finlands havsområden onsdagen den 5.8. Alger på vattenytan och alger som är utblandade i vattnet kan observeras på Bottenhavets öppna havsområden. Kraftig molnighet på Skärgårdshavet försvårar observationerna i området. Också på Finska viken kan alger utblandade i vatten och ytblomningar observeras på de öppna havsområdena i vikens västra delar. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt

Riksomfattande algöversikt 6.8.2020
Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har observationer gjorts i synnerhet i sydvästra skärgården, vid Bottenhavets och Kvarkens kuster och i huvudstadsregionen. I insjöar har alger observerats i mindre mängder än vanligt, i stil med föregående veckorna.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

EU query

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!
Påverka EU-politiken genom att berätta vad du anser att man ska göra för att förbättra tillståndet i havsområdet, kusten samt i åar och sjöar. 

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
SYKE fyller 25 år! Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

”En av Miljöcentralens viktigaste uppgifter är att ta fram information och se till att den används”

SYKE INSTAGRAM

sykeresearch
 

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer