Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vid partskonferensen för Montrealprotokollet behandlas utvecklandet av uppföljning av ämnen som bryter ned ozonskiktet och av fluorerade växthusgaser

© Päivi Tahvanainen / SYKE

Nyhet 21.10.2021 Finlands miljöcentral och miljöministeriet
Den 33:e partskonferensen för Montrealprotokollet, som handlar om ämnen som bryter ned ozonskiktet, hålls virtuellt 23–29.10. Samtidigt hålls också den 12:e partskonferensen för Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet. Vid konferensen behandlas frågan om att fylla luckorna i det globala nätverket för uppföljning av ämnen och starka klimatgaser som bryter ned ozonskiktet, samt ozonfondens verksamhet.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer