Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Algsammandrag

Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar 29.8.2019
Under sommaren fanns det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland. Blågrönalger observerades ställvis som ytsamlingar men vinden höll blågrönalgerna för det mesta inblandat i vattnet. I insjöarna förekom blågrönalger inblandat i vattnet och rikliga ytblomningar observerades mindre än under tidigare uppföljningsår.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna 30.8.2018
Årtiondets kraftigaste blomningar av blågröna alger förekom i Finska viken 2018. Ytansamlingar av alger täckte som värst nästan hela Finska viken. Rikliga ytansamlingar av blågröna alger förekom även i de södra delarna av Skärgårdshavet och Ålands hav. I sjöarna började mängden blågröna alger öka redan i slutet av juni på grund av det varma vädret, och mer blågröna alger än vanligt förekom ända fram till början av augusti.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2017: Rikligt med blågrönalger i havsområdena i juli–augusti, lugnare algsommar än normalt i insjöarna 31.8.2017
Algsituationen var lugn i början av sommaren och blågrönalgerna blev rikligare först i juli. I havsområdena förekom det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra delen av Finska viken, men vindarna och det svala havsvattnet förhindrade förekomsten av märkbara ytblomningar. I insjöarna observerades mindre mängder blågrönalger än normalt, med undantag för början av juli och slutet av augusti.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren 1.9.2016
Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med alger som blandats med vatten, men långvariga ytanhopningar har på grund av det blåsiga vädret inte kunnat bildas. I insjöarna fanns det rikligt med blågrönalger endast under enstaka veckor, men i början av augusti har det gjorts exceptionellt få observationer.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna 3.9.2015
I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomningar av blågrönalger mer omfattande än i fjol. I sjöarna förekom mer blomningar av blågrönalger än i genomsnitt i slutet av sommaren, men ytterst rikliga blomningar observerades endast i några sjöar.
Läs mer