Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna

Pressmeddelande 3.9.2015 kl. 11.02

 

Kollage av förekomsten av blågrönalger i Östersjön, 2015
Kollage av förekomsten av blågrönalger i Östersjön enligt observationer i satellitbilder (1.7 -31.8.2015). Observationerna som görs molnfria dagar klassificeras i områden där det förekom kraftiga ytanhopningar av alger åtminstone en dag under sommaren 2015 (röd), svagare ytanhopningar av alger (gul), alger blandade med vatten (ljusblå) och inga alger alls (blå). Det går inte att på basis av satellitbilder fastställa vilken art som förorsakar ytanhopningen av alger. © SYKE

I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomningar av blågrönalger mer omfattande än i fjol. I sjöarna förekom mer blomningar av blågrönalger än i genomsnitt i slutet av sommaren, men ytterst rikliga blomningar observerades endast i några sjöar.

Under den gångna sommaren förekom blågrönalger rikligt i de öppna havsområdena i sydvästra och södra Finland samt i den sydöstra delen av Bottenhavet. Alganhopningar förekom även längst österut i Finska viken. Endast i Bottenviken och den norra delen av Bottenhavet observerades inga anhopningar av blågrönalger, vilket är normalt för våra havsområden.

Ytanhopningarna av blågrönalger i Finlands havsområden var mer omfattande än i fjol. Den blåsiga försommaren ledde till att uppkomsten av ytanhopningar försenades, även om stora mängder blågrönalger var utblandade i vattnet redan från och med mitten av juli. Stora ytanhopningar av blågrönalger kunde uppstå först under den lugna väderperioden i mitten av augusti. För kustområdets del meddelades rikliga mängder av blågrönalger till Järvi-meriwiki från olika ställen i Finland, huvudsakligen från Skärgårdshavet.

I sjöarna situationen gällande blågrönalger var bättre än i genomsnitt mellan juni och mitten av augusti. Vädret var ostadigt i början och mitten av sommaren och då observerades klart mindre mängder blågrönalger i sjöarna än normalt vid samma tidpunkt. Blågrönalgerna började bli rikligare i kontrollsjöarna först när vädret blev varmare i augusti. Rikliga och mycket rikliga blomningar av blågrönalger observerades endast i enstaka frodiga kontrollsjöar under sommaren. I regel var blomningarna kortvariga och kunde endast observeras i sjön under en kontrollvecka.

Finlands miljöcentral har varje vecka under juni-augusti publicerat en översikt över algläget i Östersjön och sjöarna. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Mera på finska

Mer information

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 029 525 1106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: