Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren

Pressmeddelande 1.9.2016 kl. 13.24
Algförekomsterna
Ett sammandrag över algförekomsterna i Östersjön i juli och augusti som observerats i satellitbilder. Observationerna som görs molnfria dagar klassificeras i områden där det förekom kraftiga ytanhopningar av alger åtminstone en dag under sommaren 2016 (röd), svagare ytanhopningar av alger (gul) och inga alger alls (blå). Bild: SYKE

Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med alger som blandats med vatten, men långvariga ytanhopningar har på grund av det blåsiga vädret inte kunnat bildas. Största delen av observationerna av blågrönalger på havsområdet gjordes längs Skärgårdshavets och Finska vikens kuster. I insjöarna fanns det rikligt med blågrönalger endast under enstaka veckor, men i början av augusti har det gjorts exceptionellt få observationer.

Blågrönalgerna började öka på havsområdena redan tidigt jämfört med några tidigare år. Redan i slutet av juni observerades på Finlands sydligaste havsområden på omfattande områden blågrönalger som blandats i vatten. Även på kustområdena observerades blågrönalger vid samma tidpunkt, ställvis dessutom mycket rikliga mängder. Vindarna såg till att inga stora, långvariga ytanhopningar av blågrönalger kunde bildas på Finlands öppna havsområden, även om det under sommaren var rätt mycket blågrönalger blandat i vattnet.

Största delen av observationerna av blågrönalger under sommaren gjordes längs Skärgårdshavets och Finska vikens kuster. Lokala blomningar av blågrönalger förekom tidvis även på andra av våra kustområden. Kortvariga ytblomningar av blågrönalger observerades på öppet hav främst först i slutet av juli på västra Finska viken, norra delen av Östersjöns huvudbassäng, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet.

Blågrönalgsituationen var denna sommar på insjöarna i huvudsak bättre än i genomsnitt, med undantag av enstaka veckor i slutet av juni och juli. Under de tre första veckorna i augusti observerades sällsynt lite blågrönalger. Också efter det har algsituationen förblivit bättre än normalt. Under den sista veckan i augusti observerades blågrönalger på 31 observationsställen. På ett ställe var observationen mycket riklig och på fem var ytblomningen riklig.

Finlands miljöcentral har varje vecka under juni-augusti publicerat en översikt över algläget i Östersjön och sjöarna. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Mera på finska

Mer information

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: