Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algsammandrag 2017: Rikligt med blågrönalger i havsområdena i juli–augusti, lugnare algsommar än normalt i insjöarna

Pressmeddelande 31.8.2017 kl. 12.38

Algsituationen var lugn i början av sommaren och blågrönalgerna blev rikligare först i juli. I havsområdena förekom det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra delen av Finska viken, men vindarna och det svala havsvattnet förhindrade förekomsten av märkbara ytblomningar.  I insjöarna observerades mindre mängder blågrönalger än normalt, med undantag för början av juli och slutet av augusti.

Leväkartta 2017
Bilden visar ett sammandrag över ytansamlingar av alger i Östersjön som observerats i satellitbilder i juli och augusti. Observationerna som görs molnfria dagar klassificeras enligt områden där det förekom kraftiga ytansamlingar av alger åtminstone en dag under sommaren 2017 (röd), svagare ytansamlingar av alger (gul) och inga alger alls (blå). Havsområden vars satellitbilder inte tolkats är vita. Det går inte att fastställa vilken art som förorsakar ytansamlingen av alger utifrån satellitbilder. Bild: SYKE.© SYKE

Från mitten av juli förekom det rikligt med blågrönalger i Finlands öppna havsområden, särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i västra delen av Finska viken, i södra delen av Skärgårdshavet och i Ålands hav. Under augusti förekom det tidvis rikligt med blågrönalger även i södra delen av Bottenhavet och i östra delen av Finska viken. Vindarna såg dock till att blågrönalgerna främst förekom blandat i vattnet. I kustområdena gjordes observationer främst i Finska viken och i Skärgårdshavet.

Ytblomningarna av blågrönalger följde huvudsakligen riskbedömningen som gjordes i början av sommaren. Bedömningen gjordes utifrån de halter av näringsämnen som uppmättes under vintern och våren, modeller och expertbedömningar. De förutsedda blomningarna runt Finska vikens kust förverkligades inte helt på grund av det kalla havsvattnet. Dessutom bildades inte märkbara ytblomningar på grund av de tidvis starka vindarna som blandade ytvattnet.

Algsituationen i insjöarna var i sommar bättre än vanligt med undantag för början av juli och slutet av augusti, då den observerade mängden blågrönalger var typisk för tidpunkten eller lite större än vanligt. I juni och från mitten av juli till mitten av augusti förekom det mindre blågrönalger än vanligt i insjöarna. Rikliga och mycket rikliga blomningar av blågrönalger observerades i 26 huvudsakligen frodiga kontrollsjöar under sommaren. Totalt följer man upp 237 riksomfattande observationsplatser i insjöar.

Finlands miljöcentral har varje vecka under juni–augusti publicerat en översikt över algläget i Finlands havsområden och sjöar. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Blomningar av blågrönalger kan förekomma även på hösten beroende på näringsläget och vädret.Mera på finska

Mer information

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Satellitobservationer

Specialforskare Jenni Attila, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 078, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: