Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 13.6.2019:Blomningarna av blågröna alger har ökat något i insjöarna, på havet är läget fortfarande lugnt

Pressmeddelande 13-06-2019 kl. 14.49
Hiekkaranta 556
© Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Blomningarna av blågröna alger i insjöarna i Södra Finland har ökat sedan föregående vecka. I Finlands öppna havsområden finns det inte mycket blågrönalger men vid kusten har man observerat enskilda förekomster. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki. Mera på Finska 

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning:

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE  (till 14.6.)
tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE (från 17.6.)
tfn. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Tutkija Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Forskningsprofessor Markku Viitasalo, Finlands miljöcentral SYKE  
tfn. 040 5034 848, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: