Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat

Pressmeddelande 01-06-2017 kl. 13.08
Havet
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Finlands miljöcentral SYKE har börjat samla in observationer av blågrönalger. Endast små mängder blågrönalger har observerats på några ställen i insjöarna och i havsområdena. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki. SYKE informerar om algläget varje vecka fram till början av september.

Finlands miljöcentral SYKE har följt upp förekomsten av blågrönalger sedan år 1998. SYKE sköter uppföljningen i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljömyndigheterna.

Observationerna för den riksomfattande alguppföljningen görs vid 300 permanenta observationsplatser. Dessa platser har olika trofigrad, storlek och djup och ligger i insjövattnen, kustområdena och öppna havet runtom i Finland. Observationerna görs av olika myndigheter och utbildade frivilliga observatörer.

Observationerna sparas i nättjänsten Insjö-havwiki (jarviwiki.fi)

Uppföljningen av blågrönalger genomförs i nättjänsten Insjö- och havwiki, på samma sätt som i fjol. Myndigheterna för in sina observationer direkt i wikin, där de syns på kartan över algsituationen med det samma. Även medborgarna kan sända in sina observationer till Insjö-havwiki och upprätta egna observationsplatser i nättjänsten. De kan också skicka in observationer med smarttelefoner med hjälp av nätsidan Havaintolähetti.Mera på finska

Stor karta om veckans 22 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar


Mer information
 

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE,
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE (till 2.6.)
tfn +358 295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (från 5.6.)
tfn +358 295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (till 2.6.)
tfn +358 295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Utvecklingschef Heikki Pitkänen, Finlands miljöcentral SYKE (från 5.6.)
tfn +358 295 251 516, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

Kommunikation

Informations assistent Suvi-Anne Kinnunen, Finlands miljöcentral SYKE (till 2.6.)
tfn +358 295 251 840, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE (från 5.6.)
tfn +358 50 327 5997, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: