Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna

Pressmeddelande 25-06-2020 kl. 13.52
Satellitobservation från området kring Skärgårdshavet och Åland. Det är i synnerhet väster om Kökar och i Vidskärsfjärden och Gullkrona fjärd där blågröna alger samlas på ytan vid lugnt väder. Bilden innehåller modifierad Copernicus Sentinel-data, SYKE (2020). 

Blågröna alger har observerats i större mängder än förra veckan både i havsområden och i insjöar. Den varma perioden i början av juni har främjat ökningen av blågröna alger, vilket är typiskt för en värmebölja. Då det varma vädret fortsätter, kan mängden ytansamlingar av blågröna alger fortsätta att öka under de närmaste dagarna. Fastän mängden observationer av blågröna alger har ökat, handlar flertalet observationer i havsområdena fortfarande om små mängder blågröna alger, och i största delen av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser i insjöar har inga blågröna alger förekommit.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Blågrönalger. Arkivfoto. © Pirjo Ferin/SYKE

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Forskare Laura Härkönen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 009, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 26.6.)
  • Forskare Kaisa Kraft, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 970 fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 29.6.)

Östersjöns tillstånd

  • Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 26.6.)
  • Specialforskare Mika Raateoja, Finlandsmiljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 29.6.)

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Iris Aarola, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 189, fornam.efternam@ymparisto.fi

Målgrupp: