Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten

Pressmeddelande 2.7.2015 kl. 14.04

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. På havsområdena har en del blågrönalger observerats söder om Åland. Stora alganhopningar har dock inte observerats på havsområdena. Mera på finska

Stor karta om veckans 27 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Mer information:

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, SYKE
tfn. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Äldre forskare Sanna Suikkanen,  SYKE (till 3.7.)
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Sirpa Lehtinen, SYKE, (från 6.7.)
tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Algtelefon

SYKE:s havs- och insjöexperter svarar på frågor om alger vardagar kl. 13.00 – 15.00 från början av juni till slutet av augusti.

  • Havsexpertens tel. 0295 251 373
  • Insjöexpertens tel. 0295 251 374


Målgrupp: