Riksomfattande algöversikt 27.7.2017: Blågrönalger förekommer rikligt i havsområdena och mindre än normalt i insjöarna

Pressmeddelande 27-07-2017 kl. 13.10
Blågrönalger
Den rikliga förekomsten av blågrönalger i ytvattnet särskilt vid Finska vikens mynning syntes tydligt på bilden från satelliten Landsat 8 den 24 juli 2017. Ursprunglig bild: USGS/NASA Landsat Program; bearbetning: SYKE

Blågrönalger förekommer rikligt särskilt i de öppna havsområdena i sydvästra Finland. I insjöarna har blågrönalger förekommit i mindre mängd än normalt i slutet av juli. Färgade bälten av sporer från rostsvampar har observerats den här veckan i synnerhet i sjöarna i sydvästra Finland. Mera på finska

Stor karta om veckans 30 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information
 

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE (till 28.7.)
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE (från 31.7.)
tfn +358 295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Enhetschef Vivi Fleming-Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 879, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Informations assistent Suvi-Anne Kinnunen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 840, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: