Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Borrplattformen som kapsejsade i havsområdet nära Vasa utgör inte ett direkt hot mot miljön

Pressmeddelande 27.11.2017 kl. 16.56

Finlands miljöcentral och NTM-centralen i Södra Österbotten informerar
Tilläggsuppgifter uppdaterad 1.12.2017

Esko-lautta 556px
Foto: Gränsbevakningsväsendet

Borrplattformen ESKO som på söndag kväll kapsejsade i hård sjögång utanför Vasa utgör inte ett direkt hot mot havsmiljön. Då haveriet inträffade fanns det ca 3,5 m3 bränsle och drygt 100 liter hydraulolja på ESKO samt bränsle i arbetsmaskinerna på däck. På måndagsförmiddagen tog sig Gränsbevakningsväsendets patrullbåt och ett Dornier-flyg ut till platsen, men från dessa observerades endast en ringa mängd olja kring ESKO.

ESKO-plattformen flyter fortfarande och är delvis fast i havsbottnen via sina metalldelar. Vattendjupet i området är kring 10 meter.

Rederiet och försäkringsbolaget kommer att utarbeta en plan för hur haveristen ska vändas och eventuellt bogseras och planen ska sedan godkännas av myndigheterna. Finlands miljöcentral svarar för beredskapen för bekämpning av miljöskador tillsammans med Österbottens räddningsverk. Finlands miljöcentral har som sin representant till Vasa skickat ut en oljebekämpningsexpert från NTM-centralen i Södra Österbotten. I Vasa hamn finns två oljebekämpningsfartyg och två farledsfartyg som kan användas för att säkra oljebekämpningen. Risken för oljeläckage är större då plattformen ska svängas.

Om vädret tillåter ska en sändare föras ut till ESKO idag så att det är möjligt att följa upp hur plattformen eventuellt driver och samtidigt varna annan sjötrafik för ett fartyg utan styrförmåga. Imorgon strävar man efter att förankra ESKO med ankare som hämtats från oljebekämpningslagret.

ESKO ägs av Meritaito Oy. Vraket ligger ca 40 km från kusten i höjd med Malax.

Tilläggsuppgifter:

Inspektör Jouko Pirttijärvi, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 514

Gruppchef Tommi Mäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 882


Målgrupp: