Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten

Pressmeddelande 4.7.2017 kl. 12.16
Neitikoski
© Bild: Jarkko Koskela

Den sena våren fördröjde islossningen i år, i synnerhet i norra Finland. Isarna smalt där ungefär en vecka senare än vanligt, huvudsakligen först i början av juni. Det kalla vädret och de friska vindarna har hindrat badvattnen från att bli varmare.

Ställvis ligger sjövattnens temperatur för tillfället kring 20 grader som är nära medelvärdet för tidpunkten, men i största delen av landet är vattnen klart kallare än vanligt. ”De som vill bada i sjöarna är tvungna att nöja sig med 14–18 grader i största delen av landet”, berättar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral. Sjövattnens temperatur väntas inte heller stiga, åtminstone inte under de närmaste dagarna.

Åarnas vattenföring ökar på sina ställen

”De regn som förutspås till västra och norra Finland i början av juli kommer ställvis att resultera i ökad vattenföring i åar, men enligt de nuvarande prognoserna är inga översvämningar att vänta till början av månaden”, konstaterar forskare Kalle Sippel vid Finlands miljöcentral. I Södra Österbotten syns regnen tydligast, för där är marken våtare än på övriga håll i landet. I södra Finland kommer vattenföringen att ligga på för sommaren typisk låg nivå.

I sydvästra och Mellersta Finland är vattenståndet i en del sjöar rätt lågt för tidpunkten, men skillnaden till den vanliga situationen kommer att krympa till följd av regnen i juli exempelvis i sjöarna Tarjanne och Längelmävesi. Vattenståndet i Päijänne och Keitele kommer i juli att vara något lägre än vanligt för tidpunkten. Vattenståndet i sjöarna Saimen, Kallavesi och Pielinen i Vuoksens vattensystem kommer däremot att ligga nära medelvärdet.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]

Grundvatten

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

  • Forskare Kalle Sippel, Finlands miljöcentral SYKE,
    tfn 0295 251 646, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: