Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan

Pressmeddelande 03-05-2016 kl. 11.58
Jälkiä kevätjäällä
© Bild: Päivi Tahvanainen

I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. ”Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i slutet av veckan. Det är möjligt att det uppstår översvämningsskador”, berättar forskare Kalle Sippel vid Finlands miljöcentral. Vårflödena i Ounasjoki och Kemi älv väntas bli större än i genomsnitt.

I Simojoki samt Livojoki inom Ijo älvs avrinningsområde har man redan uppnått den genomsnittliga vårflödestoppen. Vid Jongunjärvi har en bygdeväg översvämmats, men man kommer troligen att undgå större översvämningsskador vid Ijo älv. Ivalojokis flödestopp kommer sannolikt att uppnås i slutet av veckan och Torneå älvs flödestopp i mitten eller slutet av maj. Vädret under snöns smältningstid har en stor inverkan på vårflödenas storlek.

Ställvis i Simojoki har isarna redan gått. Torne älv är redan isfri vid Torneå stad, och mellan Torneå och Pello väntas isarna försvinna i slutet av nästa vecka. Isarna är svaga i Lappland och detta minskar risken för isproppar.

Vattenståndet högt i de stora sjöarna

I de största sjöarna i Insjöfinland är vattenståndet 40–60 cm högre än vanligt för tidpunkten i Saimen, Päijänne, Keitele och Pielinen. Saimens vattenstånd förutspås stiga 5–10 centimeter och Päijännes 20 centimeter före början av juni. Eftersom vattenståndet ligger ovanför den så kallade normalzonen, inleds avtappning från Saimen denna vecka. På detta sätt kan man också minska översvämningsrisken i maj och juni.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Kalle Sippel, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 646, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: