Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt

Pressmeddelande 3.5.2017 kl. 13.31
Pallastunturi vesikatsaus
Pallas-Ounastunturi nationalpark 28.4.2017. © Bild: Juha-Pekka Kämäräinen

Det kalla vädret och nattfrosten under andra hälften av april har bromsat upp snösmältningen i norr. När det under den sista veckan i april snöade ytterligare, förekom det i månadsskiftet mycket snö i norr. I synnerhet flödena i Ijo älv och Lappland väntas på grund av den sena smältningsperioden bli större än i genomsnitt.

Man bör redan nu se upp för svaga isar i landets mellersta och östra delar. Sjöarnas och åarnas isar har blivit svagare också i Kajanaland.

Snabb snösmältning ökar översvämningsrisken

Ju senare snön smälter, desto större är översvämningsrisken på grund av omfattande och snabb snösmältning. Flödena i Ijo älv och Lappland väntas således bli större än i genomsnitt och i slutet av maj i Ule älvs vattendrag väntas vattenståndet i många sjöar i naturtillstånd öka tydligt över den genomsnittliga flödestoppen.

I Norra och Mellersta Österbotten, till exempel i Siikajoki och Pyhäjoki väntas vattenföringen i åarna fortsätta öka denna vecka på grund av det varma vädret. I dessa områden verkar dock flödena bli mindre än i genomsnitt. ”Mera norrut isproppar kan också orsaka översvämningar”, konstaterar forskare Harri Myllyniemi vid Finlands miljöcentral.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302 
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 439, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: