Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland

Pressmeddelande 3.1.2018 kl. 10.33
Vesitilannekatsaus1217
 © Bild: Jari Hakala

Slutet av år 2017 var mycket blött, speciellt i landets södra och sydvästra delar. Vattenståndet var fortfarande högt och vattenföringen stor i december efter den regniga och milda hösten. I vissa åar i sydvästra Finland var flödestopparna i december de högsta under hela året, och i en del av de stora sjöarna steg vattenståndet på grund av regnen ända fram till slutet av året.

I Lappland var decembervädret vintrigt och vattenytorna började sjunka, vilket är det normala för årstiden. Sjöisarna var i slutet av året bärande endast i norra delen av landet. Mindre vatten kan nu ha ett istäcke även i södra och mellersta Finland men isarna är ännu mycket svaga. De stora sjöarna är fortfarande isfria i landets södra och mellersta delar.

“Skillnaderna i isens tjocklek mellan stränder och fjärdar är stora, och därför ska man inte gå ut på isarna i landets södra och mellersta delar och Kajanaland”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. “Till följd av det rika snöfallet på de tunna första isarna har det dessutom bildats skörare stöpis, vilket betyder att isen är svagare. Om vi får köldväder i fortsättningen, fungerar snötäcket som ett isolerande lager, och då hårdnar isen på de snötäckta sjöarna inte så snabbt som vanligt”, fortsätter Korhonen.

När det kommer mera snö bör man också följa stora hallars takkonstruktioner. Hallägare bör aktivt följa snöbelastningen och kontrollera de bärande konstruktionernas kondition och vid behov avlägsna snö från taken. Dolda konstruktionsfel i stora hallar har tidigare år kommit fram då snöbelastningen på terrängen uppnått värden som 80–100 kg/m2.

Vattenföringen i åarna i södra Finland kommer att vara stor ännu en tid, och när det blir köldgrader kan det uppstå kravis

Vattenföringen i åarna i södra Finland är stor som en följd av det regniga och milda vädret i slutet på året. Det nya året börjar i milt väder och vattenföringen i åarna i södra Finland ökar ännu långsamt under den första veckan av året. I övriga delar av landet håller åarnas vattenföring på att minska och närmar sig värden vanliga för den här tiden av året. Efter trettondagen väntas kallare väder också i södra Finland och då kommer åarnas vattenföring att börja minska.

Vattenståndet i sjöarna i södra Finland är högt och förblir på den nuvarande nivån under den första veckan av året. Vattenståndet i sjöarna i Kymmene älvs, Vuoksens och Kumo älvs vattensystem är högt för tidpunkten och det kommer ställvis ännu att stiga. Saimens vattenstånd väntas stiga under hela januari och man kommer att begränsa det genom ökad avtappning. Vattnet från sjöarna håller åarnas vattenföring stor under hela januari.

“I åarna i södra och mellersta Finland kan det på grund av den stora vattenföringen uppstå kravisöversvämningar vid hård köld, speciellt om ett skyddande istäcke ännu inte har bildats”, varnar hydrolog Jari Uusikivi vid Finlands miljöcentral.

De hydrologiska förhållandena år 2017

De hydrologiska förhållandena år 2017 var på många håll tudelade. Början av året var ganska torr, men mot slutet av året regnade det så rikligt att både yt- och grundvattenreserverna ökade betydligt. Vårflödena var på rätt normal nivå eller något mindre än vanligt, men på hösten hade man i åar vid kusten till och med större flödestoppar än om vårarna. Det förekom mindre snö och is än vanligt på vintern i landets södra och mellersta delar, precis som föregående vinter. I Lappland var vintern däremot nästan som vanligt. Tjäle förekom mindre än vanligt i hela landet. Vattnen var mycket svala hela sommaren.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jari Uusikivi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 718
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: