Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland

Pressmeddelande 02-02-2016 kl. 11.19
Pohjajäätä joessa.
© Bild: Esko Kuusisto

Januari månads väder varierade från isande köld till milda slaskförhållanden.  I början av månaden orsakade den stränga kölden tillsammans med en relativt hög vattenföring kravis i många älvmynningar på olika håll i Finland. Skador orsakade av kravisflöden bekämpades på många håll med grävmaskiner och sprängning. Det milda vädret i slutet av månaden höjde vattenstånden och vattenföringen på syd- och sydvästkusten.

Jämsides med den stränga kölden blev isarna snabbt tjockare och kälen trängde sig rätt djupt i landets södra och mellersta delar innan vädret blev varmare i slutet av månaden.

”Tack vare det varmare vädret och den större vattenföringen har älvarnas och åarnas isar blivit svagare eller smultit helt i vattendragen på syd- och sydvästkusten.  Också sjöisarna har börjat bli tunnare i dessa områden”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. Älvarnas och åarnas isar kan vara svaga ända upp till norra Österbotten, för strömställena har frusit först vid medlet av januari.

I söder och sydväst är vattenföringen förhöjd

Regnen och snösmältningen ökade vattenföringen i södra och sydvästra Finlands älvar och åar.  ”I början av februari sjunker vattenföringen när regnen slutar och vädret blir kallare, men en ny regnperiod under det första veckoslutet kan vända trenden uppåt igen i södra Finlands älvar och åar”, förutspår forskare Harri Myllyniemi vid Finlands miljöcentral. ”I de övriga delarna av landet torde läget förbli mera vintrigt”, bedömer Myllyniemi.

I Insjöfinland är sjöarnas vattenstånd klart över det normala. I de större sjöarna ökar skillnaden till genomsnittet under februari. Vattenståndet i Saimen beräknas stiga över den övre gränsen för normalzonen som anges i avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen. Höjningen av vattenståndet minskas med ytterligare avtappningar så att vattenståndet stiger till normalzonens övre gräns i slutet av februari.

Också Ule älvs sjöar hålls i februari på en klart högre nivå än genomsnittet. Vattenståndet i Ule träsk steg i januari på grund av de mindre avtappningarna nära den övre gränsen för regleringen. Nu har avtappningarna återgått till det normala och sjöarnas vattenstånd håller på att sjunka.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302,
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650,
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: