Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar

Pressmeddelande 2.2.2018 kl. 9.39
Naarkoski Pukkila 24.1.2018
Naarkoski Pukkila 24.1.2018 © Bild: Juhani Mäkinen

På många håll i Östra och Norra Finland är snöbelastningen större än normalt under denna tid på vintern. SYKE uppmanar att man aktivt kontrollerar snöbelastningen på taken på stora hallar och motsvarande byggnader och tar bort snön efter behov. På vissa håll har tak redan rasat eller skadats.

SYKE varnar för svaga isar i Mellersta och Östra Finland samt i Kajanaland. Isarna kan ställvis vara ovanligt svaga, eftersom andelen kärnis av istäcket har förblivit liten på grund av det tjocka snötäcket. Man bör särskilt undvika att röra sig på isarna med motorfordon.

”Dolda konstruktionsfel har tidigare år kommit fram då snöbelastningen uppnått 80–100 kg/m2. De flesta stora hallar kräver snöborttagning från taken, eftersom snöbelastningen ställvis är närmare 200 kg/m2”, konstaterar ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral. Vanliga småhus hör inte till riskbenägna objekt med tanke på takens hållfasthet. Men det kan uppstå farosituationer även vid dem om snö eller is faller från taken. Snöborttagning bör utföras av yrkeskunniga.

Kallt väder medför minskad vattenföring men större risk för översvämningar

Vattenföringen i åarna kommer huvudsakligen att minska i februari i och med det fortsatta kalla vädret, men kravis och tillfrysning kan öka vattenståndet. Kravis kan uppstå bl.a. i Kymmene älv och på ställen utan istäcke i Kumo älv. ”Översvämningsläget i mellersta och nedre loppet av Kumo älv är stabilt i januari–februari. Enligt prognoser hålls vattenståndet i Vittis och i Björneborg närmast oförändrad under de kommande dagarna”, konstaterar hydrolog Miia Kumpumäki vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet är ännu högt i Södra och Mellersta Finlands sjöar, men sjunker sakta i februari. Vattenståndet hålls dock högt i synnerhet i de större sjöarna i Kymmene älvs, Vuoksens och Kumo älvs vattensystem. Vattnet från sjöarna håller även utloppens vattenföring hög under hela början av vintern. Vattenståndet i Saimen begränsas med extra avtappningar.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Miia Kumpumäki, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 652
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: